แจกฟรี สื่อการเรียนการสอน ชิ้นงาน เรื่องสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต

แจกฟรี สื่อการเรียนการสอน ชิ้นงาน เรื่องสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต

แจกฟรี สื่อการเรียนการสอน ชิ้นงาน เรื่องสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต วิชาวิทยาศาตร์

ครูมาแล้ว ขอนำเสนอ สื่อใบงาน ใบงาน ชิ้นงาน เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต

ดาวน์โหลดด้านล่าง

แจกฟรี สื่อการเรียนการสอน ชิ้นงาน เรื่องสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต

ขอขอบคุณสื่อการสอนจากเพจ วิทยาศาสตร์ครูน้ำหนาว

สื่อการสอนโดยเพจ วิทยาศาสตร์ครูน้ำหนาว แจกสื่อการสอนเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการเรียนการสอน เตรียมความพร้อมก่อนการเรียนของนักเรียน ในวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต

สื่อการสอน รวบรวมโดย ครูมาแล้ว  แจกให้คุณครูนำไปประกอบการสอน ทำชิ้นงาน ประกอบการประเมิน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขาย หรือใช้ในเชิงพาณิชย์


ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

error: