แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิเด็ก

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิเด็ก

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิเด็ก

ครูมาแล้ว ขอเสนอ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิเด็ก โดย โรงเรียนสันกำแพง ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ได้รับเกียรติออนไลน์

ลิ้งก์ทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิเด็ก

คำชี้แจง

ลักษณะแบบทดสอบ
1. เป็นแบบทดสอบ 4 ตัวเลือก ประกอบด้วยข้อคำถาม 30 ข้อ
2. เกณฑ์การผ่าน: ทำแบบทดสอบได้ถูกต้องร้อยละ 70 ขึ้นไป
3. ผู้ที่ทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์เท่านั้นจึงจะได้รับเกียรติบัตร ระบบจะส่งไปยัง E-mail ของท่านโดยอัตโนมัติ

จัดทำโดย
สภานักเรียนโรงเรียนสันกำแพง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

หมายเหตุ: โปรดตรวจสอบความถูกต้องของที่อยู่อีเมล และชื่อ-นามสกุล ก่อนทำแบบทดสอบ

Checklist หากไม่ได้รับเกียรติบัตร หรือติดต่อ โรงเรียนสันกำแพงคลิกที่นี่

1.ตรวจสอบให้มั่นใจว่าใช้ Gmail ถูกต้องแน่นอนแล้ว
2.ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำแล้ว
3.ตรวจเช็คใน Spam mail / Junk mail แล้ว
4.หากตรวจสอบทุกข้อผ่านแล้ว ให้สันนิษฐานว่าเต็มจำนวน เกียรติบัตรไม่สามารถส่งออกได้ สามารถทำได้ดังนี้
4.1) ทำใหม่ในวันพรุ่งนี้
4.2) ติดต่อขอเกียรติบัตรจากผู้จัดทำ

ทำแบบทดสอบออนไลน์ คลิกที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: