สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขอเชิญอบรม “การนำเสนอการพัฒนารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา”

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขอเชิญอบรม “การนำเสนอการพัฒนารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา”

อบรมออนไลน์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขอเชิญอบรม “การนำเสนอการพัฒนารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา” วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.

ครูมาแล้ว ขอเสนอ อบรมออนไลน์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขอเชิญอบรม “การนำเสนอการพัฒนารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา” วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมการนำเสนอการพัฒนารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา โดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

อบรมออนไลน์ การนำเสนอการพัฒนารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

ตารางการอบรม

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.

วิทยากรโดย

ศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ สังข์รักษา

รศ.ดร.กาญจนา บุญส่ง

รศ.ดร.พรชัย หนูแก้ว

รศ.ดร.กรัณย์พล วิวรรธมงคล

ช่องทางการอบรม

Facebook Live : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย *รับจำนวนจำกัด* (ผู้เข้าร่วมการประชุมจะได้รับเกียรติบัตร)

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม คลิกที่นี่

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ที่มา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: