แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง สำนวนสุภาษิตและคำพังเพย

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง สำนวนสุภาษิตและคำพังเพย

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง สำนวนสุภาษิตและคำพังเพย โดยห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

ครูมาแล้ว ขอแนะนำ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง สำนวนสุภาษิตและคำพังเพย โดยห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง หากท่านทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์จะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล

ลิ้งก์ทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง เรื่อง สำนวนสุภาษิตและคำพังเพย โดยห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง  ขอเชิญท่านร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน แบบทดสอบออนไลน์เรื่อง “สำนวน สุภาษิต คำพังเพย”  โดยผู้ที่ตอบคำถามถูกต้องได้คะแนน  80% (12 ข้อ) ขึ้นไป  จะได้รับเกียรติบัตรจากทางห้องสมุด

*** หมายเหตุ ***
   1. ผู้ทำแบบทดสอบกรุณาตรวจสอบความถูกต้องของอีเมล์ให้ถูกต้อง
   2. ผู้ทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนดสามารถรับเกียรติบัตรได้ที่กล่องขาเข้าทางอีเมล์ หรือช่องจดหมายขยะ
   3. ในกรณีที่เกียรติบัตรไม่เข้าอีเมล์ของท่าน อาจเกิดจากพิมพ์อีเมล์ผิด
   4. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนเรีียบร้อยแล้ว กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องอีกครั้ง

ติดต่อผู้จัดทำ ห้องสมุดประชาชน”เฉลิมราชกุมารี”อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

คุณครูสามารถติดตามโพสต์ใหม่ของ ครูมาแล้ว ได้ที่ Line Open Chat เข้าร่วมกลุ่ม Line คลิกที่นี่ หรือ Page Facebook ครูมาแล้ว

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย

error: