ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน

ครูมาแล้ว ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 80% รับเกียรติบัตรออนไลน์

ลิ้งเข้าทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน

คำชี้แจง

แบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับ“เรื่องสารในชีวิตประจำวัน” ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก
เมื่อตอบคำถามถูกร้อยละ 80 ขึ้นไปถือว่าท่านผ่านเกณฑ์การทดสอบ โดยตรวจผลคะแนนได้ทันที และสามารถรอรับเกียรติบัตรได้ที่อีเมลที่ท่านลงทะเบียน

เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์คลิกที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


โพสก์ที่เกี่ยวข้อง

error: