ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

ครูมาแล้ว ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ โดย แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคสิชล ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 80% รับเกียรติบัตรออนไลน์

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

คะแนนทดสอบไม่น้อยกว่า 80% จะได้รับเกียรติบัตร
กรุณา ใส่
*E-Mail ให้ถูกต้อง
*ชื่อ-สกุล ให้ถูกต้อง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Facebook: พรนที พรหมทอง

ทำแบบทดสอบออนไลน์ ที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: