ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 รับเกียรติบัตรออนไลน์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564  รับเกียรติบัตรออนไลน์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 รับเกียรติบัตรออนไลน์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2564

ครูมาแล้ว ขอเสนอ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 รับเกียรติบัตรออนไลน์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2564

อ่านรายละเอียดการลงทะเบียนให้เรียบร้อยก่อนลงทะเบียน

กิจกรรมที่ 1 รายละเอียดตารางกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ คลิกที่นี่

กิจกรรมที่ 2 รายละเอียดกิจกรรมเรียนรู้วิทยาศาสตร์ออนไลน์

เข้าเรียนรู้ตาม วัน เวลา หน้า เพจ สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

สามารถลงทะเบียนได้ในวันที่รับชมกิจกรรม

ติดตามข่าวการอบรมเพิ่มเติม

ที่มา: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: