คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญ ร่วมกิจกรรมเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2564 ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2564

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญ ร่วมกิจกรรมเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2564 ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2564

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญ ร่วมกิจกรรมเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2564 ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2564

ครูมาแล้ว ขอประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญ ร่วมกิจกรรมเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2564 ภายใต้หัวข้อ “เรียน-เล่น-งาน-อาชีพ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมภูมิภาค” ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2564

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญ ร่วมกิจกรรมเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2564 ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2564

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติและให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและเพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงออกซึ่งความรู้และความสามารถ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์โดยคณะวิทยาศาสตร์ จึงได้กำหนดจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 ขึ้นในระหว่างเดือนสิงหาคม ถึง เดือนธันวาคม 2564  ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ

รายการกิจกรรม ทุกกิจกรรมปรับเป็นการจัดในรูปแบบออนไลน์ เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า รายละเอียดสามารถคลิกดูได้ในแต่ละกิจกรรม

รายการกิจกรรม

ชื่อกิจกรรมดูรายละเอียด และสมัครเข้าร่วม
การแข่งขันการพูดด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับ ม.ปลายคลิกที่นี่
การแข่งขันเกมส์ SUDOKUคลิกที่นี่
การประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ประถมศึกษา ม.ต้น และม.ปลายคลิกที่นี่
การประกวดและแข่งขันทักษะการสร้าง Infographicคลิกที่นี่
ค่ายโปรแกรมเมอร์รุ่นเยาว์ ระดับ ม.ปลายคลิกที่นี่
ค่ายฟิสิกส์ในชีวิตประจำวันคลิกที่นี่
ค่ายไบโอคิดส์ ระดับ ม.ต้นคลิกที่นี่
ค่ายเคมีในชีวิตประจำวัน  ระดับ ม.ปลายคลิกที่นี่
ค่ายคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันคลิกที่นี่

เข้าเว็บไซต์หลัก คลิกที่นี่

ติดต่อสอบถาม โทร. 044-611221 ต่อ 6611. 6612 อีเมล์. [email protected] หรือ Facebook: Thanchaya Kerdsawad 

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: