แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภายใต้หัวข้อ THE NEW NORMAL SCIENCE WEEK 2021

แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภายใต้หัวข้อ THE NEW NORMAL SCIENCE WEEK 2021

แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภายใต้หัวข้อ THE NEW NORMAL SCIENCE WEEK 2021

ครูมาแล้ว ขอเสนอ แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภายใต้หัวข้อ THE NEW NORMAL SCIENCE WEEK 2021 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านลาดวิทยา

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภายใต้หัวข้อ THE NEW NORMAL SCIENCE WEEK 2021
ตัวอย่างเกียรติบัตร กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

กรุณาศึกษาเนื้อหาอบรมก่อนทำแบบทดสอบ หลังทำแบบทดสอบเสร็จโปรดตรวจสอบ E-mail ของท่านหากทำคะแนนได้เกิน 80 %

จะมีเกียรติบัตรส่งเข้าไปใน ช่อง จดหมายของท่าน

หมายเหตุ หากไม่พบเกียรติบัตในช่องจดหมายให้เข้าไปตรวจ ในช่องจดหมายขยะ

เข้าร่วมกิจกรรม คลิกที่นี่


โรงเรียนปลอดขยะ

แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภายใต้หัวข้อ THE NEW NORMAL SCIENCE WEEK 2021
ตัวอย่างเกียรติบัตร กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ

กรุณาศึกษาเนื้อหาอบรมก่อนทำแบบทดสอบ หลังทำแบบทดสอบเสร็จโปรดตรวจสอบ E-mail ของท่านหากทำคะแนนได้เกิน 80 %

จะมีเกียรติบัตรส่งเข้าไปใน ช่อง จดหมายของท่าน

หมายเหตุ หากไม่พบเกียรติบัตในช่องจดหมายให้เข้าไปตรวจ ในช่องจดหมายขยะ

เข้าร่วมกิจกรรม คลิกที่นี่

***สามารถติดต่อผู้จัดได้ที่ BW SciTech

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: