แบบทดสอบออนไลน์ ๕ หลักสูตร กิจกรรมนิทรรศการวิชาการสังคมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา

แบบทดสอบออนไลน์ ๕ หลักสูตร กิจกรรมนิทรรศการวิชาการสังคมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา

แบบทดสอบออนไลน์ ๕ หลักสูตร กิจกรรมนิทรรศการวิชาการสังคมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา

ครูมาแล้ว ขอเสนอ แบบทดสอบออนไลน์ ๕ หลักสูตร กิจกรรมนิทรรศการวิชาการสังคมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา

ลิ้งก์ทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

  1. อารยธรรมจีน
ตัวอย่างเกียรติบัตร อารยธรรมจีน

2. คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลัก 12 ประการ

ตัวอย่างเกียรติบัตร คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลัก 12 ประการ

3. ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา

ตัวอย่างเกียรติบัตร ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา

4. จังหวัดนครปฐม

ตัวอย่างเกียรติบัตร จังหวัดนครปฐม

5. การกำเนิดประเทศสมาชิกอาเซียน

ตัวอย่างเกียรติบัตร การกำเนิดประเทศสมาชิกอาเซียน

Checklist หากไม่ได้รับเกียรติบัตร

1.ตรวจสอบให้มั่นใจว่าใช้ Gmail ถูกต้องแน่นอนแล้ว
2.ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำแล้ว
3.ตรวจเช็คใน Spam mail / Junk mail แล้ว
4.หากตรวจสอบทุกข้อผ่านแล้ว ให้สันนิษฐานว่าเต็มจำนวน เกียรติบัตรไม่สามารถส่งออกได้ สามารถทำได้ดังนี้
4.1) ทำใหม่ในวันพรุ่งนี้
4.2) ติดต่อขอเกียรติบัตรจากผู้จัดทำ ที่ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา Sriwichaiwithaya School

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: