ขอเชิญร่วม อบรมสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “การบริหารสถานศึกษาด้วยเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมสะเต็มศึกษาในโลกยุคดิจิทัล” ในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 โดยสพม.กท.2 ร่วมกับ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

ขอเชิญร่วม อบรมสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “การบริหารสถานศึกษาด้วยเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมสะเต็มศึกษาในโลกยุคดิจิทัล” ในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 โดยสพม.กท.2 ร่วมกับ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

ขอเชิญร่วม อบรมสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “การบริหารสถานศึกษาด้วยเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมสะเต็มศึกษาในโลกยุคดิจิทัล” ในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 โดยสพม.กท.2 ร่วมกับ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

ครูมาแล้ว ขอแนะนำ ขอเชิญร่วม อบรมสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “การบริหารสถานศึกษาด้วยเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมสะเต็มศึกษาในโลกยุคดิจิทัล” ในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 โดยสพม.กท.2 ร่วมกับ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) อบรมฟรี มีเกียรติบัตร

ลิงก์สมัครด้านล่าง

ขอเชิญร่วม อบรมสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “การบริหารสถานศึกษาด้วยเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมสะเต็มศึกษาในโลกยุคดิจิทัล” ในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 โดยสพม.กท.2 ร่วมกับ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

🏆🏆เข้าร่วมฟังเสวนาวิชาการออนไลน์ฟรี มีเกียรติบัตร 🏆🏆

กำหนดการดังนี้
🌐 เวลา 08.30 น.
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
ผอ.สมพร สังวาระ
🌐 เวลา 09.00 น.
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
ผอ.ศุภกฤต ดิษฐสุวรรณ
🌐เวลา 09.30 น.
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ผอ.จินตนา ศรีสารคาม
🌐เวลา 10.00 น.
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา
ผอ.สันต์ธวัช ศรีคำแท้
🌐เวลา 10.30 น.
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
ผอ.สันติพงศ์ ชินประดิษฐ
🌐เวลา 11.00 น.
โรงเรียนสตรีวีดมหาพฤฒาราม ในพระพรมราชินูปถัมภ์
ผอ.ระวีวรรณ เลขนาวิน

อบรมในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30-12.00 น.

การเข้าร่วมอบรม

Facebook : กลุ่มนิเทศฯ สพม.กท.2
YouTube : คลิกที่นี่

ติดต่อผู้จัดได้ที่ กลุ่มนิเทศฯ สพม.กท.2

คุณครูสามารถติดตามโพสต์ใหม่ของ ครูมาแล้ว ได้ที่ Line Open Chat เข้าร่วมกลุ่ม Line คลิกที่นี่ หรือ Page Facebook ครูมาแล้ว

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย

error: