สพฐ. จัดอบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมอง ของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู” ระหว่างวันที่ 17-21 พฤษภาคม 2564

สพฐ. จัดอบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมอง ของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู” ระหว่างวันที่ 17-21 พฤษภาคม 2564

สพฐ. จัดอบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมอง ของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู” ระหว่างวันที่ 17-21 พฤษภาคม 2564

ครูมาแล้ว ขอเสนอ อบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมอง ของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู” ระหว่างวันที่ 17-21 พฤษภาคม 2564 โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมอง ของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมอง ของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู

ตารางการจัดอบรม

17 พฤษภาคม 2564
แนวทางการพัฒนาการเรียนออนไลน์ , การสอนความปลอดภัยบนโลกอินเตอร์เน็ตด้วยการเรียนเชิงรุก

18 พฤษภาคม 2564
การสร้างห้องเรียนออนไลน์ 1 , การสร้างห้องเรียนออนไลน์ 2

19 พฤษภาคม 2564
เทคนิคและวิธีการสอนออนไลน์แบบมีปฏิสัมพันธ์ , ห้องเรียนออนไลน์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน

20 พฤษภาคม 2564
การจัดกิจกรรมการเรียนออนไลน์ตามแนวคอดเกมิฟิเคชั่น, การวัดปละประเมินผลสำหรับการเรียนออนไลน์

21 พฤษภาคม 2564
การส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้วยสื่อวีดีโอออนไลน์ , ห้องเรียนกลับด้านด้วยวีดีโอปฏิสัมพันธ์

จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ หน่วยปฏิบัติการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ช่องทางการอบรม

1. OBEC Channel : www.obectv.tv

2. Facebook : OBEC Channel (https://www.facebook.com/obectvonline)

3. Youtube : OBEC TV (https://bit.ly/3boofDw)

ติดตามรายละเอียด และ ลงทะเบียนได้ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564

ลงทะเบียนออนไลน์ คลิกที่นี่

หรือ

ลงทะเบียนออนไลน์ คลิกที่นี่

หนังสือราชการที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

ที่มา : สพฐ.

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: