สสวท. จัดอบรมออนไลน์ หลักสูตร Scratch ขั้นพื้นฐาน สำหรับการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ฟรี

สสวท. จัดอบรมออนไลน์ หลักสูตร Scratch ขั้นพื้นฐาน สำหรับการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ฟรี

สสวท. จัดอบรมออนไลน์ หลักสูตร Scratch ขั้นพื้นฐาน สำหรับการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ฟรี

ครูมาแล้ว ขอเสนอ สสวท. จัดอบรมออนไลน์ หลักสูตร Scratch ขั้นพื้นฐาน สำหรับการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ฟรี

ขอเชิญคุณครูที่ต้องการพัฒนาทักษะด้าน coding สมัครเข้าอบรมหลักสูตร Scratch ขั้นพื้นฐาน สำหรับการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

1.เป็นครูผู้สอนที่ไม่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรม Scratch หรือมีบ้างเล็กน้อย
2.เป็นครูที่มีความพร้อมที่จะอบรมได้ในวันอบรมที่ประกาศของแต่ละรุ่น (แต่หากลงทะเบียนแล้วไม่เข้าอบรม ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการรับเข้าอบรมครั้งต่อ ๆ ไป)

ระดับประถมศึกษา

รุ่นที่ 3 อบรมวันที่ 21-22 ส.ค.64
รุ่นที่ 4 อบรมวันที่ 4-5 ก.ย.64

สมัครเข้าร่วม คลิกที่นี่

สสวท. จะคัดเลือก และติดต่อกลับผู้ได้รับคัดเลือกไปยังอีเมล ภายในวันที่ 15 ส.ค. 2564 โปรดตรวจสอบอีเมลเพื่อยืนยันการเข้าร่วมอบรม

ระดับมัธยมศึกษา

รุ่นที่ 3 อบรมวันที่ 14-15 ส.ค.64

สมัครเข้าร่วม คลิกที่นี่

สสวท. จะคัดเลือก และติดต่อกลับผู้ได้รับคัดเลือกไปยังอีเมล ภายในวันที่ 28 ก.ค. 2564 โปรดตรวจสอบอีเมลเพื่อยืนยันการเข้าร่วมอบรม

ที่มา สาขาคอมพิวเตอร์ สสวท.

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: