สสวท. เชิญอบรมอบรมด้วยตนเองแบบออนไลน์ “หลักสูตรอบรมการใช้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ในสถานศึกษา รุ่นที่ 2” ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2567 อบรมฟรี มีวุฒิบัตร

สสวท. เชิญอบรมอบรมด้วยตนเองแบบออนไลน์ “หลักสูตรอบรมการใช้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ในสถานศึกษา รุ่นที่ 2” ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2567 อบรมฟรี มีวุฒิบัตร

สสวท. เชิญอบรมอบรมด้วยตนเองแบบออนไลน์ “หลักสูตรอบรมการใช้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ในสถานศึกษา รุ่นที่ 2” ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2567 อบรมฟรี มีวุฒิบัตร

ครูมาแล้ว ขอแนะนำ สสวท. เชิญอบรมอบรมด้วยตนเองแบบออนไลน์ “หลักสูตรอบรมการใช้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ในสถานศึกษา รุ่นที่ 2” ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2567 อบรมฟรี มีวุฒิบัตร

ลิงก์สมัครด้านล่าง

หลักสูตรอบรมการใช้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ในสถานศึกษา

วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมิน PISA ได้เรียนรู้และฝึกการใช้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA รวมทั้งได้เห็นแนวทางในการส่งเสริมการใช้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ในชั้นเรียน

กลุ่มเป้าหมาย

ครู หรือ บุคลากรทางการศึกษา ที่มีความสนใจด้านการประเมิน PISA หรือ ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA

หลักสูตรอบรมประกอบด้วย 7 บทเรียน ดังนี้

บทเรียนที่ 1 โปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA)

บทเรียนที่ 2 กรอบการประเมิน PISA

บทเรียนที่ 3 ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA

บทเรียนที่ 4 ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ที่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่

บทเรียนที่ 5 การทำข้อสอบในระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ที่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่

บทเรียนที่ 6 การประเมินความฉลาดรู้ตามแนวทาง PISA

บทเรียนที่ 7 การนำการประเมิน PISA สู่การประเมินในชั้นเรียน

วิทยากร

นางธันยากานต์ กุลศุภกร

ผู้อำนวยการสาขาประเมินผลทางการศึกษา สสวท.

นางพัชรินทร์ อารมณ์สาวะ

สาขาประเมินผลทางการศึกษา สสวท.

นายเอกรินทร์ อัชชะกุลวิสุทธิ์

สาขาประเมินผลทางการศึกษา สสวท.

นายศราวุฒิ รัตนประยูร

สาขาประเมินผลทางการศึกษา สสวท.

นายจตุพล งามแม้น

สาขาประเมินผลทางการศึกษา สสวท.

นางสาวสมิตา สกุลไพศาล

สาขาประเมินผลทางการศึกษา สสวท.

นางสาวยศวดี ฐิติวร

สาขาประเมินผลทางการศึกษา สสวท.

นางสาวกุลธิดา สะอาด

สาขาประเมินผลทางการศึกษา สสวท.

คำถามที่พบบ่อย

ถาม: พบปัญหาการใช้งานระบบ ต้องทำอย่างไร

ตอบ: ท่านสามารถดำเนินการได้ดังนี้

  • ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขปัญหาได้ที่ FAQ
  • ศึกษาเกี่ยวกับการใช้งานระบบจาก “คู่มือการใช้งานระบบ”
  • หากท่านพบปัญหาอื่น ๆ สามารถแจ้งข้อมูลปัญหาได้ที่อีเมล [email protected] ที่หัวเรื่องอีเมล โปรดระบุคำว่า NA006 ตามด้วยชื่อปัญหา เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบ (ให้บริการในวันเวลาราชการ)
  • ช่องทางการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับหลักสูตร สามารถสอบถามได้ที่อีเมล [email protected]

เปิดรับสมัคร และอบรมตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน ถึง 31 กรกฎาคม 2567

คุณครูสามารถติดตามโพสต์ใหม่ของ ครูมาแล้ว ได้ที่ Line Open Chat เข้าร่วมกลุ่ม Line คลิกที่นี่ หรือ Page Facebook ครูมาแล้ว

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย

error: