สสวท. เปิดอบรมครูโค้ดดิ้งออนไลน์ฟรี 3 หลักสูตร การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูขั้นสูง รุ่น 2 สมัคร 8 กพ. – 8 เมย. นี้

สสวท. เปิดอบรมครูโค้ดดิ้งออนไลน์ฟรี 3 หลักสูตร การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูขั้นสูง รุ่น 2 สมัคร 8 กพ. – 8 เมย. นี้

สสวท. เปิดอบรมครูโค้ดดิ้งออนไลน์ฟรี 3 หลักสูตร การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูขั้นสูง รุ่น 2 สมัคร 8 กพ. – 8 เมย. นี้ ใช้ประกอบการเลื่อนวิทยฐานะได้

ครูมาแล้ว ขอเสนอกิจกรรมอบรมออนไลน์น่าสนใจจาก สสวท. เปิดอบรมครูโค้ดดิ้งออนไลน์ฟรี 3 หลักสูตร การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูขั้นสูง รุ่น 2 สมัคร 8 กพ. – 8 เมย. นี้

สสวท. เร่งปั้นแม่พิมพ์ยอดฝีมือ เปิดสนามอบรมครูโค้ดดิ้งออนไลน์ฟรี 3 หลักสูตร การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูขั้นสูง รุ่น 2 สมัครได้เลย

8 กพ.- 8 เมย.นี้

สสวท. เปิดอบรมครูโค้ดดิ้งออนไลน์ฟรี 3 หลักสูตร การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูขั้นสูง รุ่น 2 สมัคร 8 กพ. - 8 เมย. นี้
สสวท. เปิดอบรมครูโค้ดดิ้งออนไลน์ฟรี 3 หลักสูตร การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูขั้นสูง รุ่น 2 สมัคร 8 กพ. – 8 เมย. นี้

ศาสตราจารย์ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท. ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดอบรมออนไลน์ฟรีหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูขั้นสูง (Coding Online for Teacher Plus : C4T Plus) รุ่น 2 สมัครและอบรม วันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 8 เมษายน 2564 ที่เว็บไซต์ https://teacherpd.ipst.ac.th โดยเปิดให้เลือกอบรมได้ ดังนี้ หลักสูตรการเขียนโปรแกรม Scratch (Coding Online for Teacher Plus : C4T Plus-Scratch) รุ่นที่ 2 หลักสูตร การเขียนโปรแกรมภาษา Python (Coding Online for Teacher Plus : C4T Plus-Python) รุ่นที่ 2 และหลักสูตรวิทยาการข้อมูล (Data Science) (Coding Online for Teacher Plus : C4T Plus-Data Science) รุ่นที่ 2 อบรมฟรีทุกหลักสูตร

ทั้งนี้ครูและผู้สนใจต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ หลักสูตร Coding for teacher (C4T) มาแล้ว โดยเป็นครูผู้สอนในระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาในสถานศึกษาทุกสังกัดทั่วประเทศ เป็นศึกษานิเทศก์ หรือบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจศึกษาหาความรู้ด้านวิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้ง มีความพร้อมในการเข้าร่วมศึกษาและทำกิจกรรมต่าง ๆ ในระบบการอบรมจนจบหลักสูตร รวมทั้งมีความรู้ ความเข้าใจในการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ระดับเบื้องต้น สอบถามรายละเอียดที่ Facebook สาขาคอมพิวเตอร์ สสวท. https://www.facebook.com/oho.ipst

สอบถามรายละเอียด


สมัครและอบรม

ที่มา สสวท.

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


โพสก์ที่เกี่ยวข้อง

error: