ดาวน์โหลด คู่มือครู วิชาคณิตศาสตร์ สสวท.หลักสูตรใหม่ ม.1-ม.6มีครบทุกเทอม

ครูมาแล้ว ขอแบ่งปัน คู่มือครู วิชาคณิตสาสตร์ จาก สสวท. หลักสูตรใหม่ ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรียบเรียงมาให้คุณครูดาวน์โหลดง่ายๆกันเลยจ้า

1.คู่มือครูคณิต ม.1 เล่ม 1

ตัวอย่างปก คู่มือครูคณิต ม.1 เล่ม 1
ตัวอย่างปก คู่มือครูคณิต ม.1 เล่ม 1

ดาวน์โหลด

2.คู่มือครูคณิต ม.1 เล่ม 2

ตัวอย่างปก คู่มือครูคณิต ม.1 เล่ม 2
ตัวอย่างปก คู่มือครูคณิต ม.1 เล่ม 2

ดาวน์โหลด

3.คู่มือครูคณิต ม.2 เล่ม 1

ตัวอย่างปก คู่มือครูคณิต ม.2 เล่ม 1
ตัวอย่างปก คู่มือครูคณิต ม.2 เล่ม 1

ดาวน์โหลด

4.คู่มือครูคณิต ม.2 เล่ม 2

ตัวอย่างปก คู่มือครูคณิต ม.2 เล่ม 2

ดาวน์โหลด

5.คู่มือครูคณิต ม.3 เล่ม 1

ตัวอย่างปก คู่มือครูคณิต ม.3 เล่ม 1
ตัวอย่างปก คู่มือครูคณิต ม.3 เล่ม 1

ดาวน์โหลด

6.คู่มือครูคณิต ม.3 เล่ม 2

ตัวอย่างปก คู่มือครูคณิต ม.3 เล่ม 2

ดาวน์โหลด

7.คู่มือครูคณิตพื้นฐาน ม.4

ตัวอย่างปก คู่มือครูคณิต ม.4 พื้นฐาน

ดาวน์โหลด

8.คู่มือครูคณิตเพิ่มเติม ม.4 เล่ม 1

ตัวอย่างปก คู่มือครูคณิต ม.4 เล่ม 1 เพิ่มเติม

ดาวน์โหลด

9.คู่มือครูคณิตเพิ่มเติม ม.4 เล่ม 2

ตัวอย่างปก คู่มือครูคณิต ม.4 เล่ม 2 เพิ่มเติม

ดาวน์โหลด

10.คู่มือครูคณิตพื้นฐาน ม.5

ตัวอย่างปก คู่มือครูคณิต ม.5 พื้นฐาน

ดาวน์โหลด

11.คู่มือครูคณิต ม.5 เล่ม 1 เพิ่มเติม

ตัวอย่างปก คู่มือครูคณิต ม.5 เล่ม 1 เพิ่มเติม

ดาวน์โหลด

12.คู่มือครูคณิต ม.5 เล่ม 2 เพิ่มเติม

ตัวอย่างปก คู่มือครูคณิต ม.5 เล่ม 2 เพิ่มเติม

ดาวน์โหลด

13.คู่มือครูคณิตพื้นฐาน ม.6

ตัวอย่างปก คู่มือครูคณิตพื้นฐาน ม.6

ดาวน์โหลด

14.คู่มือครูคณิต ม.6 เล่ม 1 เพิ่มเติม

ตัวอย่างปก คู่มือครูคณิต ม.6 เล่ม 1 เพิ่มเติม

ดาวน์โหลด

15.คู่มือครูคณิต ม.6 เล่ม 2 เพิ่มเติม

ตัวอย่างปก คู่มือครูคณิต ม.6 เล่ม 2 เพิ่มเติม

ดาวน์โหลด

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


บทความที่เกี่ยวข้อง:

คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยกระทรวงศึกษาธิการ
แนะนำบทเรียนออนไลน์ New Normal Education โดย สสวท. รวบรวมไว้ตั้งแต่ชั้นป.1-ม.6
แบ่งปัน เอกสาร PLC กับการพัฒนาครูเพื่อศิษย์ ยุค THAILAND 4.0
แบ่งปัน ไฟล์แก้ไขได้ แบบบันทึก น้ำหนัก-ส่วนสูง นักเรียน สำหรับครูอนามัย หรือว่าครูประจำชั้น
ดาวน์โหลดเอกสารเสริม เพศวิถีศึกษา ครบทุกชั้น
คู่มือการดำเนินการคัดเลือก บรรจุครูผู้ช่วย กรณีพิเศษสังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564
ดาวน์โหลด ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ ๖๐ พรรษา - คณิตศาสตร์ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
ดาวน์โหลด คู่มือครูวิชาวิทยาศาสตร์ สสวท.หลักสูตรใหม่ ป.1-ป.6มีครบทุกเทอม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: