สสวท. อบรมครูด้วยระบบออนไลน์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หลักสูตรประถมต้น ประจำปี 2564 นับชั่วโมงได้

สสวท. อบรมครูด้วยระบบออนไลน์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หลักสูตรประถมต้น ประจำปี 2564 นับชั่วโมงได้

สสวท. อบรมครูด้วยระบบออนไลน์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หลักสูตรประถมต้น ประจำปี 2564 นับชั่วโมงได้

ครูมาแล้ว ขอเสนอ สสวท. อบรมครูด้วยระบบออนไลน์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หลักสูตรประถมต้น ประจำปี 2564 นับชั่วโมงได้

การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2564 ระดับประถมศึกษาตอนต้น ได้แก่
– หลักสูตรระดับประถมศึกษาตอนต้น (วิทยาศาสตร์) เรื่อง สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเรา (จำนวนชั่วโมงการอบรม 18 ชั่วโมง)
– หลักสูตรระดับประถมศึกษาตอนต้น (คณิตศาสตร์) เรื่อง คูณ หาร รอบตัว (จำนวนชั่วโมงการอบรม 18 ชั่วโมง)

สมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 15 มิถุนายน–15 กรกฎาคม 2564

ระยะเวลาการอบรมตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคมถึง 31 สิงหาคม 2564

หากต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการอบรม สามารถสอบถามได้ที่ Email : [email protected]

หมายเหตุ จะมีการเสนอขออนุมัติหลักสูตรทั้งหมดจาก ก.ค.ศ. หลังจากจบการอบรม และหากได้รับอนุมัติแล้ว จะแจ้งให้ทราบต่อไป

ติดตามข่าวสาร และสอบถามข้อมูลการอบรมเพิ่มเติมได้ที่ fb.com/ipstsmtteacherearlyprimary

***ลิ้งก์สมัครอยู่ด้านล่าง***

1.หลักสูตรระดับประถมศึกษาตอนต้น (วิทยาศาสตร์) เรื่อง สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเรา (จำนวนชั่วโมงการอบรม 18 ชั่วโมง)(PDSMT002)

สสวท. อบรมครูด้วยระบบออนไลน์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หลักสูตรประถมต้น ประจำปี 2564
หลักสูตรระดับประถมศึกษาตอนต้น (วิทยาศาสตร์) เรื่อง สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเรา

รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร

หลักสูตรอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น เรื่องสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเรา เป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้เรื่องแสงและการมองเห็น ชีวิตของพืช และวัสดุรอบตัว ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่เน้นการลงมือปฏิบัติ คิดวิเคราะห์ และนำความรู้ไปแก้ปัญหา

กิจกรรมในหลักสูตรนี้เน้นการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่สามารถจัดหาได้ง่าย นอกจากนี้ยังมีการนำเทคโนโลยีหรือสื่อดิจิทัลมาใช้ประกอบการเรียนรู้

***วันเวลาช่องทางการอบรม อ่านรายละเอียดได้ในลิ้งก์สมัครอบรม

สมัครและอบรม คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดคู่มือใช้งานระบบอบรมออนไลน์ คลิกที่นี่

2.หลักสูตรระดับประถมศึกษาตอนต้น (คณิตศาสตร์) เรื่อง คูณ หาร รอบตัว (จำนวนชั่วโมงการอบรม 18 ชั่วโมง)(PDSMT003)

หลักสูตรระดับประถมศึกษาตอนต้น (คณิตศาสตร์) เรื่อง คูณ หาร รอบตัว

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น เรื่อง คูณ หาร รอบตัว เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ การหาร การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าจากประโยคสัญลักษณ์การคูณและประโยคสัญลักษณ์การหาร แนวทางการพัฒนาความรู้สึกเชิงจำนวนของนักเรียนเกี่ยวกับการคูณและการหาร

หลักสูตรนี้เน้นการลงมือปฏิบัติผ่านการทำกิจกรรมโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่สามารถจัดหาได้ง่าย การนำเทคโนโลยีหรือสื่อดิจิทัลมาใช้ประกอบการเรียนรู้ เน้นการคิดวิเคราะห์และการนำความรู้ไปแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

***วันเวลาช่องทางการอบรม อ่านรายละเอียดได้ในลิ้งก์สมัครอบรม

สมัครและอบรม คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดคู่มือใช้งานระบบอบรมออนไลน์ คลิกที่นี่

ที่มา IPST Thailand

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


โพสก์ที่เกี่ยวข้อง

error: