สสวท. อบรมครูด้วยระบบออนไลน์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี 2564

สสวท. อบรมครูด้วยระบบออนไลน์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี 2564

สสวท. อบรมครูด้วยระบบออนไลน์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี 2564

ครูมาแล้ว ขอเสนอ สสวท. อบรมครูด้วยระบบออนไลน์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี 2564

การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2564 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่
– หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (วิทยาศาสตร์) เรื่อง ยืดเส้น ยืดสาย ร่างกายแข็งแรง (จำนวนชั่วโมงการอบรม 18 ชั่วโมง)
– หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (คณิตศาสตร์) เรื่อง ส่งได้สบายกระเป๋า (จำนวนชั่วโมงการอบรม 25 ชั่วโมง)

สมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 15 มิถุนายน–15 กรกฎาคม 2564

ระยะเวลาการอบรมตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคมถึง 31 สิงหาคม 2564

หากต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการอบรม สามารถสอบถามได้ที่ Email : [email protected]

หมายเหตุ จะมีการเสนอขออนุมัติหลักสูตรทั้งหมดจาก ก.ค.ศ. หลังจากจบการอบรม และหากได้รับอนุมัติแล้ว จะแจ้งให้ทราบต่อไป

ติดตามข่าวสาร และสอบถามข้อมูลการอบรมเพิ่มเติมได้ที่ IPST SMT Teacher มัธยมต้น

***ลิ้งก์สมัครอยู่ด้านล่าง***

1.หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (วิทยาศาสตร์) เรื่อง ยืดเส้น ยืดสาย ร่างกายแข็งแรง (จำนวนชั่วโมงการอบรม 18 ชั่วโมง)(PDSMT006)

สสวท. อบรมครูด้วยระบบออนไลน์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี 2564
หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (วิทยาศาสตร์) เรื่อง ยืดเส้น ยืดสาย ร่างกายแข็งแรง

รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร

หลักสูตรที่ให้ความรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบหายใจและระบบหมุนเวียนเลือด รวมทั้งการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในชั้นเรียน โดยหลังจากเรียนจบหลักสูตรนี้ ผู้เข้ารับการอบรมควรจะเข้าใจเกี่ยวกับระบบหายใจและระบบหมุนเวียนเลือด และยกตัวอย่างการนำความรู้เรื่องระบบหายใจและระบบหมุนเวียนเลือดไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน

***วันเวลาช่องทางการอบรม อ่านรายละเอียดได้ในลิ้งก์สมัครอบรม

สมัครและอบรม คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดคู่มือใช้งานระบบอบรมออนไลน์ คลิกที่นี่

2.หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (คณิตศาสตร์) เรื่อง ส่งได้สบายกระเป๋า (จำนวนชั่วโมงการอบรม 25 ชั่วโมง)(PDSMT007)

สสวท. อบรมครูด้วยระบบออนไลน์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี 2564
หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (คณิตศาสตร์) เรื่อง ส่งได้สบายกระเป๋า

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง ส่งได้สบายกระเป๋า เป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับพื้นที่ผิวและปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอก และการแปลงทางเรขาคณิต ซึ่งได้แก่ การเลื่อนขนาน การสะท้อน และการหมุน

หลักสูตรนี้เน้นการลงมือปฏิบัติผ่านการทำกิจกรรมโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่สามารถจัดหาได้ง่าย การใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad มาใช้ในการเรียนการสอน เน้นการคิดวิเคราะห์และการนำความรู้ไปแก้ปัญหาในชีวิตจริง

***วันเวลาช่องทางการอบรม อ่านรายละเอียดได้ในลิ้งก์สมัครอบรม

สมัครและอบรม คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดคู่มือใช้งานระบบอบรมออนไลน์ คลิกที่นี่

ที่มา IPST Thailand

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: