สสวท. อบรมครูด้วยระบบออนไลน์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หลักสูตรประถมปลาย ประจำปี 2564

สสวท. อบรมครูด้วยระบบออนไลน์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หลักสูตรประถมปลาย ประจำปี 2564

สสวท. อบรมครูด้วยระบบออนไลน์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หลักสูตรประถมปลาย ประจำปี 2564

ครูมาแล้ว ขอเสนอ สสวท. อบรมครูด้วยระบบออนไลน์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หลักสูตรประถมปลาย ประจำปี 2564

การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2564 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ได้แก่
– หลักสูตรระดับประถมศึกษาตอนปลาย (วิทยาศาสตร์) เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของน้ำ (จำนวนชั่วโมงการอบรม 18 ชั่วโมง)
– หลักสูตรระดับประถมศึกษาตอนปลาย (คณิตศาสตร์) เรื่อง เศษส่วนในชีวิต (จำนวนชั่วโมงการอบรม 18 ชั่วโมง)

สมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 15 มิถุนายน–15 กรกฎาคม 2564

ระยะเวลาการอบรมตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคมถึง 31 สิงหาคม 2564

หากต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการอบรม สามารถสอบถามได้ที่ Email : [email protected]

หมายเหตุ จะมีการเสนอขออนุมัติหลักสูตรทั้งหมดจาก ก.ค.ศ. หลังจากจบการอบรม และหากได้รับอนุมัติแล้ว จะแจ้งให้ทราบต่อไป

ติดตามข่าวสาร และสอบถามข้อมูลการอบรมเพิ่มเติมได้ที่ IPST SMT Teacher ประถมปลาย

***ลิ้งก์สมัครอยู่ด้านล่าง***

1.หลักสูตรระดับประถมศึกษาตอนปลาย (วิทยาศาสตร์) เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของน้ำ (จำนวนชั่วโมงการอบรม 18 ชั่วโมง)(PDSMT004)

สสวท. อบรมครูด้วยระบบออนไลน์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หลักสูตรประถมปลาย ประจำปี 2564
หลักสูตรระดับประถมศึกษาตอนปลาย (วิทยาศาสตร์) เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของน้ำ

รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร

หลักสูตรอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของน้ำเป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะของสสาร ประกอบด้วยเรื่องการหลอมเหลว การกลายเป็นไอ การควบแน่น การแข็งตัว การระเหิด การระเหิดกลับ และการเปลี่ยนแปลงของน้ำประกอบด้วยเรื่องแหล่งน้ำ เมฆ หมอก น้ำค้าง น้ำค้างแข็ง หยาดน้ำฟ้า และวัฏจักรน้ำ

หลักสูตรนี้เน้นการลงมือปฏิบัติผ่านการทำกิจกรรมโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่สามารถจัดหาได้ง่าย การนำเทคโนโลยีหรือสื่อดิจิทัลมาใช้ประกอบการเรียนรู้ เน้นการคิดวิเคราะห์และการนำความรู้ไปแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

***วันเวลาช่องทางการอบรม อ่านรายละเอียดได้ในลิ้งก์สมัครอบรม

สมัครและอบรม คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดคู่มือใช้งานระบบอบรมออนไลน์ คลิกที่นี่

2.หลักสูตรระดับประถมศึกษาตอนปลาย (คณิตศาสตร์) เรื่อง เศษส่วนในชีวิต (จำนวนชั่วโมงการอบรม 18 ชั่วโมง)(PDSMT005)

สสวท. อบรมครูด้วยระบบออนไลน์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หลักสูตรประถมปลาย ประจำปี 2564
หลักสูตรระดับประถมศึกษาตอนปลาย (คณิตศาสตร์) เรื่อง เศษส่วนในชีวิต

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย เรื่อง เศษส่วนในชีวิต เป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับเศษส่วน จำนวนคละ การเปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคละ การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน การบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วน และโจทย์ปัญหา โดยเชื่อมโยงเนื้อหากับสถานการณ์ในชีวิตจริง

***วันเวลาช่องทางการอบรม อ่านรายละเอียดได้ในลิ้งก์สมัครอบรม

สมัครและอบรม คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดคู่มือใช้งานระบบอบรมออนไลน์ คลิกที่นี่

ที่มา IPST Thailand

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: