พสวท. ขอเรียนเชิญครู นักการศึกษา นักเรียน และผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างบอร์ดเกมทางการศึกษาเบื้องต้น” ในวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564

พสวท. ขอเรียนเชิญครู นักการศึกษา นักเรียน และผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างบอร์ดเกมทางการศึกษาเบื้องต้น”  ในวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564

พสวท. ขอเรียนเชิญครู นักการศึกษา นักเรียน และผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างบอร์ดเกมทางการศึกษาเบื้องต้น” ในวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564

ครูมาแล้ว ขอเสนออบรมออนไลน์น่าสนใจ พสวท. ขอเรียนเชิญครู นักการศึกษา นักเรียน และผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างบอร์ดเกมทางการศึกษาเบื้องต้น” ในวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564

พสวท. ขอเรียนเชิญครู นักการศึกษา นักเรียน และผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างบอร์ดเกมทางการศึกษาเบื้องต้น"  ในวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564
พสวท. ขอเรียนเชิญครู นักการศึกษา นักเรียน และผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างบอร์ดเกมทางการศึกษาเบื้องต้น” ในวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564

หัวข้อ การสร้างบอร์ดเกมทางการศึกษาเบื้องต้น ผ่านโปรแกรม Zoom

อบรมในวันที่ วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00 -12.00 น.

ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จะได้รับหมายเลขห้องประชุม และรหัสห้องประชุมผ่านทางอีเมล์ที่แจ้งในการลงทะเบียน วันที่ 10 พฤษภาคม 2564

***หลักสูตรนี้ไม่มีเกียรติบัตรครับ

ลงทะเบียนเข้าร่วม คลิกที่นี่

ที่มา และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ DPST Center

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: