ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ประวัติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ประวัติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ประวัติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ครูมาแล้ว ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ประวัติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดย ห้องสมุดโรงเรียนพัฒนานิคม ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 60% ได้รับเกียรติบัตรออนไลน์

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ประวัติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ประวัติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

เมื่อตอบคำถามถูกร้อยละ 60 ขึ้นไปถือว่าท่านผ่านเกณฑ์การทดสอบ โดยตรวจผลคะแนนได้ทันที และสามารถรอรับเกียรติบัตรได้ที่อีเมลที่ท่านลงทะเบียน

ทำแบบทดสอบออนไลน์ที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: