ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” วันรักการอ่าน

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” วันรักการอ่าน

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” วันรักการอ่าน

ครูมาแล้ว ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” วันรักการอ่าน พร้อมชวนทุกท่านลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2564

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง "สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" วันรักการอ่าน
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” วันรักการอ่าน

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์เรื่อง “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

ห้องสมุดประชาชน”เฉลิมราชกุมารี”อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม กศน.อำเภอสามพราน ขอเชิญชวนทุกท่านลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2564

คำชี้แจง

1. กิจกรรมตอบคำถามออนไลน์ หัวข้อเรื่อง “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”
2.กรอกข้อมูล และตอบคำถามให้ครบ
3. ผู้ที่ผ่านการทดสอบ 80% ขึ้นไป สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ที่ https://bit.ly/3bOadfa
4. สามารถส่งคำตอบได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

เข้า Link ตามข้อ 3 แล้วไปที่ sheet “ดาวน์โหลดเกียรติบัตร” ครับ

ศึกษาข้อมูลก่อนทำแบบทดสอบ


ทำแบบทดสอบออนไลน์ ที่นี่


ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: