ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาในรูปแบบออนไลน์ “สร้างการรับรู้ความเข้าใจเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้เพื่อการพัฒนา” รับเกียรติบัตรจาก สมศ.

ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาในรูปแบบออนไลน์ “สร้างการรับรู้ความเข้าใจเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้เพื่อการพัฒนา” รับเกียรติบัตรจาก สมศ.

ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาในรูปแบบออนไลน์ “สร้างการรับรู้ความเข้าใจเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้เพื่อการพัฒนา” รับเกียรติบัตรจาก สมศ.

ครูมาแล้ว ขอแนะนำ ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาในรูปแบบออนไลน์ “สร้างการรับรู้ความเข้าใจเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้เพื่อการพัฒนา” รับเกียรติบัตรจาก สมศ. ในวันที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ผ่านFacebook Live

ลิงก์สมัครด้านล่าง

ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาในรูปแบบออนไลน์ “สร้างการรับรู้ความเข้าใจเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้เพื่อการพัฒนา” รับเกียรติบัตรจาก สมศ.

กำหนดการ

08.40 – 09.30
การบรรยาย หัวข้อ “สร้างการรับรู้ ความเข้าใจเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา”
โดย ดร.นันทา หงวนตัด (รักษาการผู้อำนวยการ สมศ.)

09.30 – 10.30
การบรรยาย หัวข้อ “การประกันคุณภาพการศึกษา โอกาสของการพัฒนา ยกระดับการศึกษาไทย”
โดย ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ (นักวิชาการอิสระ)

10.45 – 12.15 น.
การเสวนา หัวข้อ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำผลประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้เพื่อการพัฒนา”

ในวันที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ผ่านFacebook Live

***มีปัญหาติดต่อ [email protected]

ขั้นตอนการดาวน์โหลด

1. ตรวจสอบรายชื่อ โดยค้นหา “ชื่อ” หรือ “นามสกุล”

2. ตรวจสอบลำดับ ที่ปรากฏตรงกับ “ชื่อ-นามสกุล”

3. เลือก “Folder” ในลำดับที่ต้องการดาวน์โหลด

4. ดาวน์โหลดไฟล์ “เกียรติบัตร” ตามรายชื่อที่ปรากฏได้เลย

คู่มือแบบละเอียด https://bit.ly/376jDmw

.

📌เนื่องจากมีผู้ใช้งานเป็นจำนวนมาก หากเข้า Google Drive ไม่ได้ แนะนำให้เข้าไปดาวน์โหลดอีกครั้งในภายหลังครับ

.

ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ตอบแบบประเมินครบถ้วนสมบูรณ์ และมีรายชื่อปรากฏในแบบฟอร์ม เท่านั้น

ทั้งนี้ หากต้องการแก้ไข ชื่อ-นามสกุล (กรณีพิมพ์ผิด) สามารถแจ้งรายละเอียดได้ที่ [email protected]

*********************************

Facebook Live >> สมศ.(สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา)

** และภายหลังจบกิจกรรมขอเชิญชวนท่านตอบแบบประเมินโครงการเพื่อรับเกียรติบัตรออนไลน์การเข้าร่วมโครงการต่อไป

✅ แบบประเมินความพึงพอใจ

Link 1 : https://bit.ly/3By2wqb

Link 2 : https://bit.ly/3qwAJjK

Link 3 : https://bit.ly/3L4iWtI

.

✅ ตรวจสอบรายชื่อ

Link 1 : https://bit.ly/3DyGSUr

Link 2 : https://bit.ly/3RMaUb0

Link 3 : https://bit.ly/3U1Y0HP

.

ลงทะเบียน : https://bit.ly/3L3lMz7

ไฟล์เอกสาร : https://bit.ly/3REgWKY

(ดาวน์โหลดไฟล์เกียรติบัตรที่หน้า Facebook สมศ. ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2565 เป็นต้นไป)

*หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามที่สำนักงานกำหนด

คุณครูสามารถติดตามโพสต์ใหม่ของ ครูมาแล้ว ได้ที่ Line Open Chat เข้าร่วมกลุ่ม Line คลิกที่นี่ หรือ Page Facebook ครูมาแล้ว

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย

error: