อบรมออนไลน์ โครงการพัฒนาสมรรถนะทางการวิจัย อบรมฟรี มีเกียรติบัตร

อบรมออนไลน์ โครงการพัฒนาสมรรถนะทางการวิจัย อบรมฟรี มีเกียรติบัตร

อบรมออนไลน์ โครงการพัฒนาสมรรถนะทางการวิจัย สำหรับนิสิต ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไป ระหว่างวันที่ 16 – 21 ตุลาคม 2566 รับเกียรติบัตร จาก ม.นเรศวร

ครูมาแล้ว ขอแนะนำ อบรมออนไลน์ โครงการพัฒนาสมรรถนะทางการวิจัย สำหรับนิสิต ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไป ระหว่างวันที่ 16 – 21 ตุลาคม 2566 รับเกียรติบัตร จาก ม.นเรศวร

มีให้เลือกอบรมทั้งหมด 11 Episode

อบรมแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom ฟรี ‼ จำกัดจำนวน 150 ท่าน

 ประกาศรายชื่อผู้อบรม วันที่ 9 ตุลาคม 2566 ผ่านทาง E-mail
หมายเหตุ: ผู้เข้าร่วมอบรมทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 70 จะได้รับเกียรติบัตรผ่านทาง E-mail

📌 Episode 1 : การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา
🛎 วันที่ 16 ตุลาคม 2566
🕘 เวลา 09.00 – 12.00 น.
👩‍🏫 วิทยากร : ผศ.ดร.นันทิมา นาคาพงศ์ อัศวรักษ์
✅ เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 6 ตุลาคม 2566
💻 ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.office.com/r/SsADLjuNPr

📌 Episode 2 : การออกแบบการวิจัยทางพลศึกษา
🛎 วันที่ 16 ตุลาคม 2566
🕘 เวลา 13.00 – 16.00 น.
👩‍🏫 วิทยากร : รศ.ดร.ภูฟ้า เสวกพันธ์
✅ เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 6 ตุลาคม 2566
💻 ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.office.com/r/LZ0ACKtEc5

📌 Episode 3 : การวิจัยเชิงคุณภาพ: วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
🛎 วันที่ 17 ตุลาคม 2566
🕘 เวลา 09.00 – 12.00 น.
👩‍🏫 วิทยากร : ผศ.ดร.สิรินภา กิจเกื้อกูล
✅ เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 6 ตุลาคม 2566
💻 ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.office.com/r/PrJGLunVH6

📌 Episode 4 : แนวทางและเทคนิคการออกแบบงานวิจัยให้ทันสมัยน่าสนใจ
🛎 วันที่ 17 ตุลาคม 2566
🕘 เวลา 13.00 – 16.00 น.
👩‍🏫 วิทยากร : ผศ.ดร.ทัศนา จารุชาต
✅ เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 6 ตุลาคม 2566
💻 ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.office.com/r/MjNYbi7zvC

📌 Episode 5 : การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมสังคมศึกษาเชิงพื้นที่
🛎 วันที่ 18 ตุลาคม 2566
🕘 เวลา 09.00 – 12.00 น.
👩‍🏫 วิทยากร : ผศ.ดร.อัจฉรา ศรีพันธ์
✅ เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 6 ตุลาคม 2566
💻 ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.office.com/r/rbAD1AChkR

📌 Episode 6 : การออกแบบวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการสอน
🛎 วันที่ 18 ตุลาคม 2566
🕘 เวลา 13.00 – 16.00 น.
👩‍🏫 วิทยากร : รศ.ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร
✅ เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 6 ตุลาคม 2566
💻 ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.office.com/r/nZscJDbKie

📌 Episode 7 : การวิจัยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษา
🛎 วันที่ 19 ตุลาคม 2566
🕘 เวลา 09.00 – 12.00 น.
👩‍🏫 วิทยากร : รศ.ดร.รุจโรจน์ แก้วอุไร
✅ เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 6 ตุลาคม 2566
💻 ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.office.com/r/igqCXQDMtE

📌 Episode 8 : ปัญญาประดิษฐ์ (AI) สำหรับการวิจัยทางการศึกษา
🛎 วันที่ 19 ตุลาคม 2566
🕘 เวลา 13.00 – 16.00 น.
👩‍🏫 วิทยากร : ดร.ภัทร์พงศ์ พงศ์ภัทรกานต์
✅ เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 6 ตุลาคม 2566
💻 ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.office.com/r/9ufNRMqTYm

📌 Episode 9 : การพัฒนานวัตกรรมด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ
🛎 วันที่ 20 ตุลาคม 2566
🕘 เวลา 09.00 – 12.00 น.
👩‍🏫 วิทยากร : ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ จันทะคุณ
✅ เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 6 ตุลาคม 2566
💻 ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.office.com/r/N1GgrzSUmf

📌 Episode 10 : การวิจัยเชิงประเมินโครงการทางการบริหารการศึกษา
🛎 วันที่ 20 ตุลาคม 2566
🕘 เวลา 13.00 – 16.00 น.
👩‍🏫 วิทยากร : ผศ.ดร.สถิรพร เชาวน์ชัย
✅ เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 6 ตุลาคม 2566
💻 ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.office.com/r/1PqSc9vf9Q

📌 Episode 11 : การวิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา
🛎 วันที่ 21 ตุลาคม 2566
🕘 เวลา 09.00 – 12.00 น.
👩‍🏫 วิทยากร : ผศ.ดร.ชนัดดา ภูหงษ์ทอง
✅ เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 6 ตุลาคม 2566
💻 ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.office.com/r/dRkrzh7dyn

ที่มา : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คุณครูสามารถติดตามโพสต์ใหม่ของ ครูมาแล้ว ได้ที่ Line Open Chat เข้าร่วมกลุ่ม Line คลิกที่นี่ หรือ Page Facebook ครูมาแล้ว

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย

error: