อบรมออนไลน์ โครงการพัฒนาสมรรถนะทางการวิจัย จำนวน 11 Episodes อบรมฟรี มีเกียรติบัตร จาก ม.นเรศวร

อบรมออนไลน์ โครงการพัฒนาสมรรถนะทางการวิจัย จำนวน 11 Episodes อบรมฟรี มีเกียรติบัตร จาก ม.นเรศวร

ขอเชิญร่วม อบรมออนไลน์ โครงการพัฒนาสมรรถนะทางการวิจัย จำนวน 11 Episodes อบรมฟรี มีเกียรติบัตร จาก ม.นเรศวร ในระหว่างวันที่ 1-9 มีนาคม 2566

ครูมาแล้ว ขอแนะนำ ขอเชิญร่วม อบรมออนไลน์ โครงการพัฒนาสมรรถนะทางการวิจัย จำนวน 11 Episodes อบรมฟรี มีเกียรติบัตร จาก ม.นเรศวร ในระหว่างวันที่ 1-9 มีนาคม 2566

ลิงก์สมัครด้านล่าง

คณะศึกษาศาสตร์ เชิญชวนทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมอบรมออนไลน์ ในโครงการพัฒนาสมรรถนะทางการวิจัย สำหรับนิสิต ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 11 Episodes ในระหว่างวันที่ 1-9 มีนาคม 2566 รับสมัคร Episode ละ 150 คน

🎥 อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ผ่านโปรแกรม ZOOM 🎥

🧑‍💻 สแกน QR Code หรือคลิกที่ลิงค์ลงทะเบียน ให้สิทธิ์การเข้าอบรมตามลำดับการสมัคร

📣 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม ภายในวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

✅ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเต็มเวลาและมีคะแนนการทำแบบทดสอบมากกว่าร้อยละ 70 จะได้รับประกาศนียบัตร ด่วน!!!! มีจำนวนจำกัด

☎สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หน่วยวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ โทร 0 5596 2405

อบรมออนไลน์ โครงการพัฒนาสมรรถนะทางการวิจัย จำนวน 11 Episodes อบรมฟรี มีเกียรติบัตร จาก ม.นเรศวร

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

อบรมออนไลน์ โครงการพัฒนาสมรรถนะทางการวิจัย จำนวน 11 Episodes อบรมฟรี มีเกียรติบัตร จาก ม.นเรศวร

✅ Episode 2 : การใช้ Chat GPT เพื่อการเรียนการสอนและงานวิจัย

📆 วันที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.

👩‍🏫 วิทยากร : รศ.ดร.ภาสกร เรืองรอง

อบรมออนไลน์ โครงการพัฒนาสมรรถนะทางการวิจัย จำนวน 11 Episodes อบรมฟรี มีเกียรติบัตร จาก ม.นเรศวร

✅ Episode 3 : การใช้ Metaverse เพื่อการเรียนการสอนและงานวิจัย

📆 วันที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น.

👩‍🏫 วิทยากร : รศ.ดร.ภาสกร เรืองรอง

อบรมออนไลน์ โครงการพัฒนาสมรรถนะทางการวิจัย จำนวน 11 Episodes อบรมฟรี มีเกียรติบัตร จาก ม.นเรศวร

✅ Episode 5 : การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษา

📆 วันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น.

👩‍🏫 วิทยากร : รศ.ดร.รุจโรจน์ แก้วอุไร

อบรมออนไลน์ โครงการพัฒนาสมรรถนะทางการวิจัย จำนวน 11 Episodes อบรมฟรี มีเกียรติบัตร จาก ม.นเรศวร

✅ Episode 7 : การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือวิจัย

📆 วันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น.

👩‍🏫 วิทยากร : รศ.ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร

อบรมออนไลน์ โครงการพัฒนาสมรรถนะทางการวิจัย จำนวน 11 Episodes อบรมฟรี มีเกียรติบัตร จาก ม.นเรศวร

✅ Episode 8 : การวิจัยผลิตสื่อเพื่อการเรียนการสอน และการหาประสิทธิภาพสื่อ

📆 วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.

👩‍🏫 วิทยากร : รศ.ดร.วิวัฒน์ มีสุวรรณ์

อบรมออนไลน์ โครงการพัฒนาสมรรถนะทางการวิจัย จำนวน 11 Episodes อบรมฟรี มีเกียรติบัตร จาก ม.นเรศวร

✅ Episode 9 : การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมเพื่องานวิจัย

📆 วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น.

👩‍🏫 วิทยากร : รศ.ดร.วิวัฒน์ มีสุวรรณ์

อบรมออนไลน์ โครงการพัฒนาสมรรถนะทางการวิจัย จำนวน 11 Episodes อบรมฟรี มีเกียรติบัตร จาก ม.นเรศวร

✅ Episode 10 : การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ

📆 วันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.

👩‍🏫 วิทยากร : ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ จันทะคุณ

อบรมออนไลน์ โครงการพัฒนาสมรรถนะทางการวิจัย จำนวน 11 Episodes อบรมฟรี มีเกียรติบัตร จาก ม.นเรศวร

✅ Episode 11 : การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัยโดยใช้โปรแกรม SPSS

📆 วันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น.

👩‍🏫 วิทยากร : ดร.ณัฐกานต์ ประจันบาน

ติดต่อผู้จัดได้ที่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คุณครูสามารถติดตามโพสต์ใหม่ของ ครูมาแล้ว ได้ที่ Line Open Chat เข้าร่วมกลุ่ม Line คลิกที่นี่ หรือ Page Facebook ครูมาแล้ว

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย

error: