ขอเชิญทำแบบทดสอบสมรรถนะการประเมินชั้นเรียนของครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับเกียรติบัตรจากม.แม่ฟ้าหลวง

ขอเชิญทำแบบทดสอบสมรรถนะการประเมินชั้นเรียนของครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับเกียรติบัตรจากม.แม่ฟ้าหลวง

ขอเชิญทำแบบทดสอบสมรรถนะการประเมินชั้นเรียนของครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับเกียรติบัตรจากม.แม่ฟ้าหลวง

ครูมาแล้ว ขอเสนอ ขอเชิญทำแบบทดสอบสมรรถนะการประเมินชั้นเรียนของครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับเกียรติบัตรจากม.แม่ฟ้าหลวง โดยคุณถิรายุ อินทร์แปลง นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการวัดผลประเมินผลการศึกษา คณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ อาจารย์ประจำสำนักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ลิ้งก์ทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

ลงทะเบียนก่อนเข้าสู่ระบบทำการทดสอบ

การลงทะเบียน

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ขอเชิญทุกท่านที่สนใจ ลงทะเบียนทดสอบสมรรถนะการประเมินชั้นเรียนของครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งหมดมี 66 ข้อ (ประเมินตามความคิดของตนเอง)

คุณครูสามารถติดตามโพสต์ใหม่ของ ครูมาแล้ว ได้ที่ Line Open Chat เข้าร่วมกลุ่ม Line คลิกที่นี่ หรือ Page Facebook ครูมาแล้ว

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย

โพสก์ที่เกี่ยวข้อง

error: