ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์​ เรื่อง สมรรถนะวิชาชีพครู

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์​ เรื่อง สมรรถนะวิชาชีพครู

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์​ เรื่อง สมรรถนะวิชาชีพครู

ครูมาแล้ว ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์​ เรื่อง สมรรถนะวิชาชีพครู โดย โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 60% ได้รับเกียรติบัตรออนไลน์

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์​ เรื่อง สมรรถนะวิชาชีพครู
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์​ เรื่อง สมรรถนะวิชาชีพครู

คำชี้แจง

  1. แบบทดสอบฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้วัดความรู้ความเข้าใจในเรื่อง สมรรถนะวิชาชีพครู
  2. ผู้ที่ทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 จะได้รับเกียรติผ่านทางอีเมลที่ระบุ

แหล่งเรียนรู้ก่อนทำแบบทดสอบ

  1. https://www.facebook.com/PageTeacher35/posts/2543016599081473/
  2. https://drive.google.com/file/d/1JRC8TgBIU1hYvUm0roLv-Nv_Ufm-BJcS/view

ทำแบบทดสอบออนไลน์ที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: