สภาการศึกษา ขอเชิญทุกท่านร่วมรับชม การประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติครั้งที่ 16

สภาการศึกษา ขอเชิญทุกท่านร่วมรับชม การประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติครั้งที่ 16

สภาการศึกษา ขอเชิญทุกท่านร่วมรับชม การประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติครั้งที่ 16

ครูมาแล้ว ขอประชาสัมพันธ์ สภาการศึกษา ขอเชิญทุกท่านร่วมรับชม การประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติครั้งที่ 16 “นวัตกรรมการศึกษา : กล้าเปลี่ยน สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย” ในวันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2564

การประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติครั้งที่ 16
การประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติครั้งที่ 16

**ร่วมทำแบบประเมินผลการจัดงานเมื่อท่านรับชมการนำเสนองานวิจัยในห้องย่อยเพื่อรับเกียรติบัตร**

หมายเหตุ

1) ไม่มีการลงทะเบียนล่วงหน้า

2) ท่านสามารถเลือกรับชมการนำเสนองานวิจัยที่ห้องย่อยใดก็ได้ เนื่องจากเกียรติบัตรของงานดังกล่าวจะเป็นแบบเดียวกันทั้งหมด

3) จะมี QR Code แบบประเมินสำหรับรับเกียรติบัตร เผยแพร่ระหว่างการถ่ายทอดสด (Facebook Live : Sym16) ในแต่ละห้องย่อย

ผู้รับชมการถ่ายทอดสด สามารถสแกน QR Code เพื่อเข้าแบบประเมินตามวันและเวลา ดังนี้

กำหนดเวลาเปิดและปิดของแบบประเมิน สำหรับรับเกียรติบัตร

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 – 18.30 น.

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 – 17.30 น.

4) ***โปรดตรวจสอบ Email คำนำหน้า ชื่อ-สกุล ทุกตัวอักษร *** เนื่องจากข้อความที่ท่านพิมพ์ใน Google Form จะเติมลงในเกียรติบัตรออนไลน์ เป็นระบบอัตโนมัติไม่ สามารถแก้ไขได้

5) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา *** ขอสงวนสิทธิ์ใบเกียรติบัตรสำหรับผู้ที่ทำแบบประเมินครบถ้วนสมบูรณ์เท่านั้น ***

โดยส่งเกียรติบัตรไปถึงอีเมลของท่าน ภายในวันที่ 12 กันยายน 2564

ตัวอย่างเกียรติบัตร เข้าร่วมการประชุมการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติครั้งที่ 16
ตัวอย่างเกียรติบัตร เข้าร่วมการประชุมการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติครั้งที่ 16

ดาวน์โหลดกำหนดการ คลิกที่นี่

การประชุมทั้งสองวัน ประกอบด้วย 1 ห้องหลัก และ 6 ห้องย่อย ซึ่งจะมีหัวข้อการนำเสนอผลงานที่แตกต่างกันในแต่ละวัน ตามกำหนดการข้างต้น โดยท่านสามารถกด Like เฟซบุ๊กแฟนเพจด้านล่างนี้ เพื่อไม่พลาดการถ่ายทอดสด (Live) ในวันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2564

ตารางการรับชม วันที่ 26 สิงหาคม 2564

ตารางการรับชม การประชุมการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติครั้งที่ 16 วันที่ 26 สิงหาคม 2564
ตารางการรับชม การประชุมการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติครั้งที่ 16 วันที่ 26 สิงหาคม 2564
หลักสูตร ห้องรับชม
ห้องหลัก เข้ารับชมห้องหลัก คลิกที่นี่
การจัดการศึกษาปฐมวัย เด็กที่มีความต้องการ พิเศษ และผู้สูงวัย ห้องย่อยที่ 1
การจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองต่อการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21 ห้องย่อยที่ 2
หลักสูตรและรูปแบบการเรียนรู้ ห้องย่อยที่ 3
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ห้องย่อยที่ 4
การพัฒนาอาชีวศึกษา/นวัตกรรม เทคโนโลยี เพื่อการเรียนการสอน ห้องย่อยที่ 5
ความร่วมมือด้านการศึกษาของ UNICEF ห้องย่อยที่ 6

ตารางการรับชม วันที่ 27 สิงหาคม 2564

ตารางการรับชม การประชุมการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติครั้งที่ 16 วันที่ 26 สิงหาคม 2564
ตารางการรับชม การประชุมการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติครั้งที่ 16 วันที่ 27 สิงหาคม 2564
หลักสูตร ห้องรับชม
ห้องหลัก เข้ารับชมห้องหลัก คลิกที่นี่
การจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองต่อการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21 ห้องย่อยที่ 1
การจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองต่อการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21 ห้องย่อยที่ 2
หลักสูตรและรูปแบบการเรียนรู้ ห้องย่อยที่ 3
การมีส่วนร่วมทางการศึกษา ห้องย่อยที่ 4
การพัฒนาอาชีวศึกษา/นวัตกรรม เทคโนโลยี เพื่อการเรียนการสอน ห้องย่อยที่ 5
การขับเคลื่อนงานวิจัย เพื่อพัฒนานโยบาย การศึกษา สกศ. ห้องย่อยที่ 6

ที่มา : สภาการศึกษา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 📞 0 2668 7123 ต่อ 1330, 1317 และ 1313

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


โพสก์ที่เกี่ยวข้อง

One thought on “สภาการศึกษา ขอเชิญทุกท่านร่วมรับชม การประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติครั้งที่ 16

  1. กิจกรรมที่ดีสามารถนำไปใช้กับเด็กได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: