สภาการศึกษา ขอเชิญ เข้าร่วมเสวนาออนไลน์ฟรี ประเด็น การจัดการศึกษาในยุค Digital Transformation กับ OEC FORUM 2021 ครั้งที่ 2 ทำแบบประเมินรับประกาศนียบัตร

สภาการศึกษา ขอเชิญ เข้าร่วมเสวนาออนไลน์ฟรี ประเด็น การจัดการศึกษาในยุค Digital Transformation กับ OEC FORUM 2021 ครั้งที่ 2 ทำแบบประเมินรับประกาศนียบัตร

สภาการศึกษา ขอเชิญ เข้าร่วมเสวนาออนไลน์ฟรี ประเด็น การจัดการศึกษาในยุค Digital Transformation กับ OEC FORUM 2021 ครั้งที่ 2 ทำแบบประเมินรับประกาศนียบัตร

ครูมาแล้ว ขอเสนอ สภาการศึกษา ขอเชิญ เข้าร่วมเสวนาออนไลน์ฟรี ประเด็น การจัดการศึกษาในยุค Digital Transformation กับ OEC FORUM 2021 ครั้งที่ 2 ทำแบบประเมินรับประกาศนียบัตร

สภาการศึกษา ขอเชิญ เข้าร่วมเสวนาออนไลน์ฟรี ประเด็น การจัดการศึกษาในยุค Digital Transformation กับ OEC FORUM 2021 ครั้งที่ 2 ทำแบบประเมินรับประกาศนียบัตร

เสวนาฟรี มีใบ Cer. OEC FORUM 2021 ครั้งที่ 2 ประเด็น การจัดการศึกษาในยุค Digital Transformation

ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 -​12.30 น.

สามารถเข้าร่วมประชุมผ่าน Live ทางโซเชียลของ OEC News สภาการศึกษา
หรือทาง Webex

Meeting No >> 176 438 4712
Meeting password >> 050264

ผู้เข้าร่วมประชุมที่ตอบแบบประเมินโดนใจคณะกรรมการจะได้รับใบประกาศนียบัตร จากเลขาธิการ​สภา​การศึกษาโดยส่งไปทางอีเมลของท่าน

***การคัดเลือกขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ติดตาม Link แบบประเมินได้ในช่วงเวลาการ Live เท่านั้น

สภาการศึกษา ขอเชิญ เข้าร่วมเสวนาออนไลน์ฟรี ประเด็น การจัดการศึกษาในยุค Digital Transformation กับ OEC FORUM 2021 ครั้งที่ 2 ทำแบบประเมินรับประกาศนียบัตร
ตัวอย่างประกาศนียบัตร

ที่มา และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ OEC News สภาการศึกษา

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: