ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ จาก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 มากกว่า 40 หลักสูตร สำหรับผู้บริหาร ครูผู้สอน และนักเรียน

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ จาก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 มากกว่า 40 หลักสูตร สำหรับผู้บริหาร ครูผู้สอน และนักเรียน

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ จาก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 มากกว่า 40 หลักสูตร สำหรับผู้บริหาร ครูผู้สอน และนักเรียน

ครูมาแล้ว ขอเสนอ ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ จาก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 มากกว่า 40 หลักสูตร สำหรับผู้บริหาร ครูผู้สอน และนักเรียน

แบ่งเป็น 3 หลักสูตรใหญ่ ๆ

  1. หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร
  2. หลักสูตรสำหรับครู
  3. หลักสูตรสำหรับนักเรียน

ลิ้งเข้าทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

ตัวอย่างเกียรติบัตร

อ่านคำชี้แจงก่อนเข้าอบรม

  1. ผู้เข้าอบรมจะต้องมี Email เพื่อสะดวกในการค้นหาวุฒิบัตร
  2. ผู้เข้าอบรมต้องทำการทดสอบก่อนอบรม
  3. ศึกษาเนื้อหาในหลักสูตรให้เข้าใจ
  4. ทำแบบทดสอบหลังอบรม
  5. ทำแบบทดสอบผ่าน 70% ดาวน์โหลดวุฒิบัตรได้ทันที

ตัวอย่างทำแบบทดสอบก่อนอบรม

ตัวอย่างทำแบบทดสอบหลังอบรม

***แจ้งผู้เข้าอบรมหลักสูตรสำหรับครูผู้สอน เนื่องจากมีผู้สนใจเข้าอบรมทั้ง 22 หลักสูตร จำนวนมากทำให้ระบบสืบค้นเกียรติบัตรมีปัญหา ดังนั้นท่านที่เข้าอบรมจะสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ภายหลัง เวลา 12.00 น. ของวันถัดไป

เข้าอบรม หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร คลิกที่นี่


เข้าอบรม หลักสูตรสำหรับครูผู้สอน คลิกที่นี่


เข้าอบรม หลักสูตรสำหรับนักเรียน คลิกที่นี่

วิธีดาวน์โหลดเกียรติบัตร

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรที่นี่ (เมนูด้านซ้าย)

อ่านคำชี้แจงเพิ่มเติมและวิธีดาวน์โหลดเกียรติบัตรที่ https://sites.google.com/a/esdc.go.th/xb-rm-xxnlin-sphp-phechrburn-khet-3/home

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: