แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง สบู่เหลวล้างมือฆ่าเชื้อ โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง  สบู่เหลวล้างมือฆ่าเชื้อ โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง สบู่เหลวล้างมือฆ่าเชื้อ โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก

ครูมาแล้ว ขอเสนอ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง สบู่เหลวล้างมือฆ่าเชื้อ โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรออนไลน์ทางอีเมล

ลิ้งก์ทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง  สบู่เหลวล้างมือฆ่าเชื้อ โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง สบู่เหลวล้างมือฆ่าเชื้อ โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก

คำชี้แจง

แบบทดสอบและแบบประเมินฉบับนี้เป็นทดสอบและแบบประเมินความพึงพอใจสำหรับผู้รับบริการในการเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
มีทั้งหมด 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบทดสอบ สบู่เหลวล้างมือฆ่าเชื้อ
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) เกี่ยวกับเนื้อหาเรื่อง สบู่เหลวล้างมือฆ่าเชื้อ
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ
***หมายเหตุ ให้ผู้รับบริการทำแบบทดสอบและทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่างที่ตรงกับความพึงพอใจมากที่สุด
ทำเสร็จแล้วรับเกียรติบัตรได้ทางอีเมล

Checklist หากไม่ได้รับเกียรติบัตร

1.ตรวจสอบให้มั่นใจว่าใช้ Gmail ถูกต้องแน่นอนแล้ว
2.ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำแล้ว
3.ตรวจเช็คใน Spam mail / Junk mail แล้ว
4.หากตรวจสอบทุกข้อผ่านแล้ว ให้ติดต่อผู้จัด

***ติดต่อผู้จัดทำได้ที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก หรือ [email protected]

เรียนรู้ก่อนทำแบบทดสอบ

ทำแบบทดสอบออนไลน์ คลิกที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: