ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์​ เรื่อง หลักสูตรการบริหารสถานศึกษายุคดิจิทัล

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์​ เรื่อง หลักสูตรการบริหารสถานศึกษายุคดิจิทัล

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์​ เรื่อง หลักสูตรการบริหารสถานศึกษายุคดิจิทัล

ครูมาแล้ว ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์​ เรื่อง หลักสูตรการบริหารสถานศึกษายุคดิจิทัล โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เ ขต 2 ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 80% ได้รับเกียรติบัตรออนไลน์

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์​ เรื่อง หลักสูตรการบริหารสถานศึกษายุคดิจิทัล
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์​ เรื่อง หลักสูตรการบริหารสถานศึกษายุคดิจิทัล

ดิจิทัลเทคโนโลยีมีผลกระทบต่อการบริหารงานของสถานศึกษาในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการบริหารงานวิชาการ การจัดการเรียนการสอน การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม การบริหารกิจการนักเรียน และการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ซึ่งงานของสถานศึกษาในทุกด้านจะต้องมีระบบจัดการฐานข้อมูลของสถานศึกษาเพื่อการตัดสินใจในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT (Information and Communication Technology) มาใช้การเพื่อสร้างระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารและการจัดการความรู้ในงานด้านต่างๆตามที่กล่าวมาแล้วของสถานศึกษา

คำชี้แจง

แบบทดสอบจำนวน 15 ข้อ เมื่อทำผ่าน 80% ขึ้นไป ระบบจะจัดส่งเกียรติบัตรเข้า E-mail อัตโนมัติ
(E-mail ที่ใช้ในการทดสอบต้องเป็น @gmail.com เท่านั้น)

แหล่งเรียนรู้ก่อนทำแบบทดสอบ

http://online.anyflip.com/plrxo/fwte/mobile/index.html
https://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/52232/-edu-teaartedu-teaart-teaartdir–

การบริหารสถานศึกษายุคดิจิทัล

ทำแบบทดสอบออนไลน์ที่นี่

ที่มา และอ่านข้อมูลเพิ่มเติม https://sites.google.com/phichit2.go.th/phichit2learning/school-management

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


โพสก์ที่เกี่ยวข้อง

error: