ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ประเพณีวันสงกรานต์ ตามแนวชีวิตวิถีใหม่

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ประเพณีวันสงกรานต์ ตามแนวชีวิตวิถีใหม่

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ประเพณีวันสงกรานต์ ตามแนวชีวิตวิถีใหม่

ครูมาแล้ว ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ประเพณีวันสงกรานต์ ตามแนวชีวิตวิถีใหม่ (Following a new way of life) โดยโรงเรียนวัดคงคาราม ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 80% รับเกียรติบัตรออนไลน์

ลิ้งเข้าทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ประเพณีวันสงกรานต์ ตามแนวชีวิตวิถีใหม่
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ประเพณีวันสงกรานต์ ตามแนวชีวิตวิถีใหม่

ทำแบบทดสอบออนไลน์ ที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: