ขอเชิญ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้น “ศาสตร์พระราชา”

ขอเชิญ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้น “ศาสตร์พระราชา”

ขอเชิญ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้น “ศาสตร์พระราชา”

ครูมาแล้ว ขอเชิญ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้น “ศาสตร์พระราชา” กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ผ่านเกณขั้นต่ำ 75% รับเกียรติบัตรออนไลน์

ตัวอย่างเกีรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้น "ศาสตร์พระราชา"
ตัวอย่างเกีรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้น “ศาสตร์พระราชา”

แบบทดสอบนี้ ห้องสมุดประชาชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์จัดทำขึ้นเพื่อผู้ที่สนใจ เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้น “ศาสตร์พระราชา” ผู้ทำแบบทดสอบผ่านการทดสอบมากกว่า 75 % จะได้รับเกียรติบัตรผ่านทาง E-mail ที่กรอก กรุณาตรวจสอบ E-mail ให้ถูกต้อง

ทำแบบทดสอบผ่านร้อยละ 75 หรือ 12 ข้อ

ทำแบบทดสอบออนไลน์ที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: