ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ศาสตร์พระราชาสู่กระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Learning

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ศาสตร์พระราชาสู่กระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Learning

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ศาสตร์พระราชาสู่กระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Learning

ครูมาแล้ว ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ศาสตร์พระราชาสู่กระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 80% รับเกียรติบัตรออนไลน์

ลิ้งเข้าทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

ตัวอย่างเกียรติบัตร ศาสตร์พระราชาสู่กระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Learning

เรียนรู้เนื้อหาบทเรียนออนไลน์ที่นี่

_____________________

เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์คลิกที่นี่

______________________

โหลดเกียรติบัตรที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: