อบรมออนไลน์ สสวท. เรื่อง “การสร้างประเด็นท้าทาย (วPA) ด้วยกิจกรรมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (GLOBE)” ในวันที่ 15 พ.ค. 66 รับเกียรติบัตร

อบรมออนไลน์ สสวท. เรื่อง “การสร้างประเด็นท้าทาย (วPA) ด้วยกิจกรรมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (GLOBE)” ในวันที่ 15 พ.ค. 66 รับเกียรติบัตร

อบรมออนไลน์ สสวท. เรื่อง “การสร้างประเด็นท้าทาย (วPA) ด้วยกิจกรรมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (GLOBE)” ในวันที่ 15 พ.ค. 66 รับเกียรติบัตร

ครูมาแล้ว ขอแนะนำ อบรมออนไลน์ สสวท. เรื่อง “การสร้างประเด็นท้าทาย (วPA) ด้วยกิจกรรมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (GLOBE)” ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 8.30 – 12.00 น. รับเกียรติบัตร

โครงการ GLOBE สสวท. เชิญชวนผู้สนใจเข้ารับการอบรมเสริมความรู้การทำงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทางออนไลน์ (สอนสด) ผ่าน Zoom VDO Conference เรื่อง “การสร้างประเด็นท้าทาย (วPA) ด้วยกิจกรรมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (GLOBE)” โดย อาจารย์ปาริฉัตร พวงมณี นักวิชาการอิสระ/ผู้เชี่ยวชาญ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 8.30 – 12.00 น.

อบรมออนไลน์ สสวท. เรื่อง "การสร้างประเด็นท้าทาย (วPA) ด้วยกิจกรรมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (GLOBE)" ในวันที่ 15 พ.ค. 66 รับเกียรติบัตร

คุณสมบัติผู้สนใจ

ครูผู้สอนในโรงเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีความสนใจในการทำงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

เกณฑ์การประเมินการผ่านการอบรม

  1. ลงทะเบียนและให้ข้อมูลครบถ้วนตามที่ สสวท. กำหนด
  2. เข้าร่วมการอบรมตลอดระยะเวลาการอบรม
  3. ทำแบบทดสอบหลังการอบรม หรือส่งผลงานครบตามเกณฑ์การประเมินผลหลังการอบรมที่ สสวท.กำหนด โดยผู้ผ่านการอบรมตามเกณฑ์ประเมินของ สสวท. ดังกล่าวข้างต้น จะได้รับเกียรติบัตรในการเข้าร่วมการอบรมฯ จาก สสวท.

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถีง วันที่ 10 พฤษภาคม 2566

**โปรดกรอกรายละเอียดด้านล่างให้สมบูรณ์ เพื่อใช้ประกอบการออกใบเกียรติบัตรผ่านการอบรมตามเกณฑ์ สสวท. กำหนด

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม เพจ Globe Thailand

คุณครูสามารถติดตามโพสต์ใหม่ของ ครูมาแล้ว ได้ที่ Line Open Chat เข้าร่วมกลุ่ม Line คลิกที่นี่ หรือ Page Facebook ครูมาแล้ว

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย

error: