อบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมพัฒนาครูสู่มืออาชีพในศตวรรษที่ 21 “เรียนรู้และเข้าใจ ว.9 สู่การปฏิบัติจริง” โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ วันที่ 11 ต.ค.64 เวลา 09.00 – 16.00 น.

อบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมพัฒนาครูสู่มืออาชีพในศตวรรษที่ 21 “เรียนรู้และเข้าใจ ว.9 สู่การปฏิบัติจริง” โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ วันที่ 11 ต.ค.64 เวลา 09.00 – 16.00 น.

อบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมพัฒนาครูสู่มืออาชีพในศตวรรษที่ 21 “เรียนรู้และเข้าใจ ว.9 สู่การปฏิบัติจริง” โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ วันที่ 11 ต.ค.64 เวลา 09.00 – 16.00 น.

ครูมาแล้ว ขอแนะนำ อบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมพัฒนาครูสู่มืออาชีพในศตวรรษที่ 21 “เรียนรู้และเข้าใจ ว.9 สู่การปฏิบัติจริง” โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ วันที่ 11 ต.ค.64 เวลา 09.00 – 16.00 น.

เรียนรู้และเข้าใจ ว.9 สู่การปฏิบัติจริง
เรียนรู้และเข้าใจ ว.9 สู่การปฏิบัติจริง

วันเวลาสัมมนา

วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น.

ช่องทางการอบรม

Microsoft Teams

Link: https://aka.ms/20211011meeting

Facebook Live โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ

link เข้าเรียนย้อนหลังและทำแบบทดสอบเพื่อรับ Certificate สามารถเข้าไปทำแบบทดสอบได้ตั้งแต่วันที่ 11 – 31 ตุลาคม 2564 (สอบผ่านเกณฑ์ 60%) สามารถสอบได้เพียง 3 ครั้งเท่านั้น!! ไม่จำกัดเวลาทำการทดสอบ

ลิงก์เข้าดูย้อนหลังและทำแบบทดสอบ

ที่มา โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


โพสก์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: