ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์​ หลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์​ หลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์​ หลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ครูมาแล้ว ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์หลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 80% ได้รับเกียรติบัตรออนไลน์

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์​ หลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์​ หลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมคุณภาพและประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติหน้าที่ การรักษาประโยชน์ของทางราชการ การเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม ทำให้ประชาชน เกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาในระบบราชการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนจึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษา การศึกษา สังคมและประเทศชาติ

คำชี้แจง

แบบทดสอบจำนวน 15 ข้อ เมื่อทำผ่าน 80% ขึ้นไป ระบบจะจัดส่งเกียรติบัตรเข้า E-mail อัตโนมัติ
(E-mail ที่ใช้ในการทดสอบต้องเป็น @gmail.com เท่านั้น)

แหล่งเรียนรู้ก่อนทำแบบทดสอบ


ทำแบบทดสอบออนไลน์ ที่นี่

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม https://e-learning.phichit2.go.th/วนยคร

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


โพสก์ที่เกี่ยวข้อง

error: