แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วินัยและการรักษาวินัย โดย โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วินัยและการรักษาวินัย โดย โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วินัยและการรักษาวินัย โดย โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล

ครูมาแล้ว ขอเสนอ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วินัยและการรักษาวินัย โดย โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 80% ได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ทางอีเมล

ลิ้งก์ทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วินัยและการรักษาวินัย
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วินัยและการรักษาวินัย โดย โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล

คำชี้แจง

แบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับ “วินัยและการรักษาวินัย” ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส โคโรน่า (COVID-19) จัดทำโดย ฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล จังหวัดพิจิตร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เมื่อตอบคำถามถูกร้อยละ 80 ขึ้นไปถือว่าท่านผ่านเกณฑ์การทดสอบ สามารถรอรับเกียรติบัตรได้ที่อีเมลที่ท่านลงทะเบียน

หมายเหตุ : แบบทดสอบฉบับนี้ จัดทำโดย นางสุธิดา ชูมาลัยวงศ์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล

Checklist หากไม่ได้รับเกียรติบัตร

1.ตรวจสอบให้มั่นใจว่าใช้ Gmail ถูกต้องแน่นอนแล้ว
2.ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำแล้ว
3.ตรวจเช็คใน Spam mail / Junk mail แล้ว
4.หากตรวจสอบทุกข้อผ่านแล้ว ให้ติดต่อผู้จัด

ทำแบบทดสอบออนไลน์ คลิกที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: