คุณครูเตรียมตัว วิธีลดเวลาจาก 4 ปี เหลือ 3 ปี วิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ 2564 แบบละเอียด

คุณครูเตรียมตัว วิธีลดเวลาจาก 4 ปี เหลือ 3 ปี วิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ 2564 แบบละเอียด

คุณครูเตรียมตัว วิธีลดเวลาจาก 4 ปี เหลือ 3 ปี วิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ 2564 แบบละเอียด ทั้งนี้ คุณครูต้องรอหนังสือราชการที่ชัดเจนอีกทีนะครับ

คุณครูเตรียมตัว วิธีลดเวลาจาก 4 ปี เหลือ 3 ปี วิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ 2564 แบบละเอียด โดย ครูโน๊ต ว21

4 ปี เหลือ 3 ปี ต้องทำยังไง ??

ตารางเปรียบเทียบระยะเวลาในการเลื่อนวิทยฐานะ

มีเงื่อนไข 4 ข้อ

เข้าเงื่อนไข ข้อใดข้อหนึ่ง เป็นอันว่า ok

แต่! คุณครูต้องมีผลการประเมินเลื่อนเงินเดือน

ระดับ ดีเด่น 4 รอบ!!!!

เงื่อนไขที่ 1

มีความสามารถทางภาษาต่างประเทศ

สอบได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

ต้องผ่านภาษาอังกฤษ ระดับ B1

ตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR

B1 คือ สามารถเข้าใจความสำคัญและหัวข้อ ทั่วๆไป ที่ตนเองสนใจ ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน สามารถสื่อสารแบบลงรายละเอียดในเรื่องทั่วๆไปได้ชัดเจน

ถ้าเทียบ กับ IELTS คือ 4 to 5

ถ้าเทียบ กับ TOEFL คือ 460 – 542

ถ้าเทียบ กับ TOEIC คือ 550 – 780

**เป็นตาราางเปรียบเทียบ โดยประมาณ ของจริงต้องรอหนังสืออีกที**

เงื่อนไขที่ 2

เป็นผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ

ต้องมีหนังสือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยง**

ไปฟัง ครูโน๊ต อธิบายใน youtube จะเข้าใจมากกว่านี้

เงื่อนไขที่ 3

เป็นผู้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

(ได้รับวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น)

-เป็นวุฒิเดียวกับ ป.ตรี

-เป็นวุฒิที่ตรงกับสาขาที่สอน หรือเคยสอน

-เป็นวุฒิที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน

ยังไงรอฟังอีกทีนะ

เงื่อนไขที่ 4

ผ่านการประเมินสมรรถนะ ตามกรอบคุณวุฒิอาชีพ จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

แต่! สำคัญสุดคือ ต้องต้อง ดีเด่น 4 รอบ !!!

ดีเด่น คือ ต้องได้ 90 คะแนนขึ้นไป

ใครยัง งง ไปฟัง ครูโน๊ตต่อได้เลย ที่นี่

หรืออยากถามอะไร

ไปถามได้ที่ เพจ ครูโน๊ต ว21

ทั้งนี้ คุณครูต้องรอหนังสือราชการที่ชัดเจนอีกทีนะครับ

ที่มา : youtube chanal ฟิสิกส์ by ครูโน้ต

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


โพสก์ที่เกี่ยวข้อง

error: