เผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีการสอนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 โดยท่านที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้​ จะได้รับเกียรติ​บัตร​ทาง e-mail อัตโนมัติ​

เผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีการสอนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 โดยท่านที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้​ จะได้รับเกียรติ​บัตร​ทาง e-mail อัตโนมัติ​

เผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีการสอนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 โดยท่านที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้​ จะได้รับเกียรติ​บัตร​ทาง e-mail อัตโนมัติ​

ครูมาแล้ว ขอเสนอ เผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีการสอนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 โดยท่านที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้​ จะได้รับเกียรติ​บัตร​ทาง e-mail อัตโนมัติ​ ผลงานโดยครูปัญญรัสม์ อยู่ยั่งยืน โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

ตัวอย่างเกียรติบัตร

เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยดูวิดิทัศน์ผ่าน Youtube และแสดงความคิดเห็น

เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คลิกที่นี่

ที่มา คุณครูปัญญรัสม์ อยู่ยั่งยืน โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: