แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ โดยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ โดยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

แบบทดสอบออนไลน์รื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ โดยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ครูมาแล้ว ขอเสนอ แบบทดสอบออนไลน์รื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ โดยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต กำหนดเกณฑ์การผ่านร้อยละ 60 (12 ข้อ)

ลิ้งก์ทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ โดยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ โดยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

แบบทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ได้จัดกิจรรรม “การทดสอบวัดความรู้ทั่วไปทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2564”
เนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564

กิจกรรมดังกล่าวเป็นการทดสอบวัดความรู้ทั่วไป โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ จำนวน 20 ข้อ โดยกำหนดเกณฑ์การผ่านร้อยละ 60 (12 ข้อ)

หากผู้เข้ารับการทดสอบผ่านเกณฑ์ดังกล่าว จะได้รับเกียรติบัตรผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ตามที่ได้แจ้งไว้

Checklist หากไม่ได้รับเกียรติบัตร

1.ตรวจสอบให้มั่นใจว่าใช้ Gmail ถูกต้องแน่นอนแล้ว
2.ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำแล้ว
3.ตรวจเช็คใน Spam mail / Junk mail แล้ว
4.หากตรวจสอบทุกข้อผ่านแล้ว ให้ติดต่อผู้จัด

***ติดต่อผู้จัดทำ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ทำแบบทดสอบออนไลน์ คลิกที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: