แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์

ครูมาแล้ว ขอเสนอ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ กำหนดเกณฑ์การผ่านร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรทางอีเมล

ลิ้งก์ทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ตระหนักในความสำคัญของสัปดาห์วิทยาศาสตร์ของไทย โดยผ่านทางแบบทดสอบออนไลน์
คำชี้แจง
1. แบบทดสอบออนไลน์ฉบับนี้มีทั้งหมด 20 ข้อ 20 คะแนน
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องตอบแบบทดสอบให้ถูกต้อง อย่างน้อยร้อยละ 80 จึงจะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ (E-mail) ที่ระบุไว้

Checklist หากไม่ได้รับเกียรติบัตร

1.ตรวจสอบให้มั่นใจว่าใช้ Gmail ถูกต้องแน่นอนแล้ว
2.ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำแล้ว
3.ตรวจเช็คใน Spam mail / Junk mail แล้ว
4.หากตรวจสอบทุกข้อผ่านแล้ว ให้ติดต่อผู้จัด

***ติดต่อผู้จัดทำ Suthida Wansudon

จำกัด 100 ท่านต่อวัน หากเต็มแล้วให้มาทำใหม่วันถัดไปครับ

ทำแบบทดสอบออนไลน์ คลิกที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: