ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์​ วิชา เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์​ วิชา เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์​ วิชา เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

ครูมาแล้ว ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์​ วิชา เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6โดย โรงเรียนวัดท่าทอง ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 80% รับเกียรติบัตรออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์​ วิชา เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
แบบทดสอบออนไลน์​ วิชา เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

คำชี้แจง

แบบทดสอบนี้เป็นข้อสอบแบบ 4 ตัวเลือก ให้เลือกตอบเพียงคำตอบเดียว มีทั้งหมด 4 หน่วย จำนวน 20 ข้อ ตามตัวชี้วัด เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจ

เกณฑ์ผ่านร้อยละ 80 ระบบจะจัดส่งเกียรติบัตรออนไลน์ไปยังอีเมลน์ที่ท่านกรอกข้อมูลไว้

ทำแบบทดสอบออนไลน์ที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


โพสก์ที่เกี่ยวข้อง

error: