ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วิทยาการคำนวณ

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วิทยาการคำนวณ

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วิทยาการคำนวณ

ครูมาแล้ว ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วิทยาการคำนวณ โดยโรงเรียนบ้านมะกอกหมู่ (ปุญสิริวิทยา) สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 80% รับเกียรติบัตรออนไลน์

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วิทยาการคำนวณ
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วิทยาการคำนวณ

แบบทดสอบออนไลน์เรื่องวิทยาการคำนวณของโรงเรียนบ้านมะกอกหมู่ (ปุญสิริวิทยา)
มี 20 ข้อ ผู้ทำแบบทดสอบจะต้องผ่านเกณฑ์ 80% หรือ 16 ข้อ จึงจะได้เกียรติบัตร โดยเกียรติบัตรจะส่งให้ตามที่อยู่อีเมล์ที่ระบุ
** กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของที่อยู่อีเมล์ เพื่อการจัดส่งเกียรติบัตรอย่างรวดเร็ว

ทำแบบทดสอบออนไลน์ ที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: