ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วิทยาการคำนวณระดับอนุบาล

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วิทยาการคำนวณระดับอนุบาล

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วิทยาการคำนวณระดับอนุบาล

ครูมาแล้ว ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วิทยาการคำนวณระดับอนุบาล โดยสพป.นครราชสีมา เขต 3 ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 70% รับเกียรติบัตรออนไลน์

ลิ้งเข้าแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วิทยาการคำนวนระดับอนุบาล
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วิทยาการคำนวนระดับอนุบาล

คำชี้แจง

1. ให้กรอกข้อมูล ที่อยู่อีเมล / ชื่อสกุล ฯลฯ ให้ครบทุกช่อง เสร็จแล้วคลิกปุ่มถัดไปเพื่อทำแบบทดสอบ
2. ข้อสอบเป็นชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวนทั้งหมด 20 ข้อ แต่ละข้อมีคำตอบถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว
3. เมื่ออ่านโจทย์แล้วต้องการตอบ ให้คลิกที่ปุ่มหน้าตัวเลือกที่ต้องการ
4. เมื่อทำข้อสอบครบตามจำนวนทุกข้อแล้ว ให้คลิกปุ่มส่งคำตอบ
5. หลังจ่ากส่งคำตอบแล้ว จะปรากฎหน้าต่างให้ทำแบบสอบถามความพึงพอใจในการพัฒนาฯ
6. เมื่อผู้เข้าสอบทำคะแนนผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อย 70) ระบบจะส่งเกียรติไปยังที่อยู่อีเมลที่แจ้งไว้

ทำแบบทดสอบออนไลน์ ที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: