สสวท. ชวนครูประถมศึกษาดาวน์โหลดสื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณฟรี

สสวท. ชวนครูประถมศึกษาดาวน์โหลดสื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณฟรี

สสวท. ชวนครูประถมศึกษาดาวน์โหลดสื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณฟรี

ครูมาแล้ว ขอเสนอ สสวท. ชวนครูประถมศึกษาดาวน์โหลดสื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณฟรี

สสวท. ชวนครูประถมศึกษาดาวน์โหลดสื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณฟรี
สสวท. ชวนครูประถมศึกษาดาวน์โหลดสื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณฟรี
สสวท. ชวนครูประถมศึกษาดาวน์โหลดสื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณฟรี
สสวท. ชวนครูประถมศึกษาดาวน์โหลดสื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณฟรี (2)

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดทำสื่อและใบกิจกรรมประกอบการจัดการเรียนรู้ วิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษาฟรี คุณครูสามารถดาวน์โหลดสื่อวิชาวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น และ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

ดาวน์โหลดสื่อการจัดการเรียนรู้

ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

สอบถามเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/oho.ipst

ที่มา สสวท.

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: