สพป.ปทุมธานี เขต 2 ขอเชิญชวนอบรมออนไลน์ เข้ารับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ว9/2564 และตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ว10/2564

สพป.ปทุมธานี เขต 2 ขอเชิญชวนอบรมออนไลน์ เข้ารับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ว9/2564 และตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ว10/2564

สพป.ปทุมธานี เขต 2 ขอเชิญชวนอบรมออนไลน์ เข้ารับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ว9/2564 และตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ว10/2564

ครูมาแล้ว ขอเสนอ สพป.ปทุมธานี เขต 2 ขอเชิญชวนอบรมออนไลน์ เข้ารับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ว9/2564 และตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ว10/2564 ด้วยการชมคลิปและศึกษาเอกสารแบบออนไลน์

สามารถรับเกียรติบัตรหลังผ่านการทำแบบทดสอบตามเกณฑ์ที่กำหนด ระหว่างวันที่ 16 -30 กรกฎาคม 2564
1. การพัฒนาความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ว9/2564

Checklist หากไม่ได้รับเกียรติบัตร

1.ตรวจสอบให้มั่นใจว่าใช้ Gmail ถูกต้องแน่นอนแล้ว
2.ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำแล้ว
3.ตรวจเช็คใน Spam mail / Junk mail แล้ว
4.หากตรวจสอบทุกข้อผ่านแล้ว ให้ติดต่อผู้จัด

***ติดต่อผู้จัดทำได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต ๒

เข้าร่วมชมคลิปและศึกษาเอกสารแบบออนไลน์ ที่นี่

เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์ ชุดที่ 1 ว9/2564 ที่นี่

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ตัวอย่างเกียรติบัตร ว9/2564

2. การพัฒนาความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ว10/2564

Checklist หากไม่ได้รับเกียรติบัตร

1.ตรวจสอบให้มั่นใจว่าใช้ Gmail ถูกต้องแน่นอนแล้ว
2.ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำแล้ว
3.ตรวจเช็คใน Spam mail / Junk mail แล้ว
4.หากตรวจสอบทุกข้อผ่านแล้ว ให้ติดต่อผู้จัด

***ติดต่อผู้จัดทำได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต ๒

เข้าร่วมชมคลิปและศึกษาเอกสารแบบออนไลน์ ที่นี่

เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์ ชุดที่ 1 ว9/2564 ที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: