แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การเปลี่ยนวิทยฐานะครูจากว.17 ว.21 สู่ว.9/2564 โดย โรงเรียนสะแกพิทยาคม

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การเปลี่ยนวิทยฐานะครูจากว.17 ว.21 สู่ว.9/2564 โดย โรงเรียนสะแกพิทยาคม

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การเปลี่ยนวิทยฐานะครูจากว.17 ว.21 สู่ว.9/2564 โดย โรงเรียนสะแกพิทยาคม

ครูมาแล้ว ขอเสนอ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การเปลี่ยนวิทยฐานะครูจากว.17 ว.21 สู่ว.9/2564 โดย โรงเรียนสะแกพิทยาคม ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 รับเกียรติบัตรออนไลน์ทางอีเมล

ลิ้งก์ทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การเปลี่ยนวิทยฐานะครู จาก ว.17 ว.21 สู่ ว.9/2564 โดย โรงเรียนสะแกพิทยาคม

จัดทำโดย พัฒนาศักยภาพครู กลุ่มงานนโยบายและแผนปฏิบัติการ โรงเรียนสะแกพิทยาคม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา บุรีรัมย์
เรียบเรียงโดย ดร. ศักดิ์ดา คำโส และ ครูสุวรรณ อินทร์ประโคน ผู้จัดทำหลักสูตรการอบรมออนไลน์
แหล่งข้อมูลของเนื้อหาหลักสูตรการอบรม : โดย ดร.รัชศักดิ์ แก้วมาลา ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
หน่วยพัฒนา (นิติบุคคล) หจก.เพื่อครู ในกำกับสถาบันคุรุพัฒนา

Checklist หากไม่ได้รับเกียรติบัตร

1.ตรวจสอบให้มั่นใจว่าใช้ Gmail ถูกต้องแน่นอนแล้ว
2.ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำแล้ว
3.ตรวจเช็คใน Spam mail / Junk mail แล้ว
4.หากตรวจสอบทุกข้อผ่านแล้ว ให้ติดต่อผู้จัด

***ติดต่อผู้จัดทำได้ที่ กัณฏิภัฏ อินทรประโคน 

สื่อการเรียนรู้ คลิกที่นี่

ทำแบบทดสอบออนไลน์ คลิกที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย

error: