สพฐ. ร่วมกับ มจร รับสมัครผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธ อบรมออนไลน์ หลักสูตร “ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาการเรียนการสอน โรงเรียนวิถีพุทธ” รุ่นที่ ๒ อบรมฟรี มีเกียรติบัตร

สพฐ. ร่วมกับ มจร รับสมัครผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธ อบรมออนไลน์ หลักสูตร “ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาการเรียนการสอน โรงเรียนวิถีพุทธ” รุ่นที่ ๒ อบรมฟรี มีเกียรติบัตร

สพฐ. ร่วมกับ มจร รับสมัครผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธ อบรมออนไลน์ หลักสูตร “ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาการเรียนการสอน โรงเรียนวิถีพุทธ”  รุ่นที่  ๒ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ ZOOM)

ครูมาแล้ว ขอเสนอ สพฐ. ร่วมกับ มจร รับสมัครผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธ อบรมออนไลน์ หลักสูตร “ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาการเรียนการสอน โรงเรียนวิถีพุทธ”  รุ่นที่  ๒ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ ZOOM)

หมายเหตุ ผู้ที่จบการอบรม จะได้รับการพิจารณาพิเศษ เมื่อส่งผลงานโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำหรือโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน

***ลิ้งก์ลงทะเบียนอยู่ด้านล่าง

หลักสูตรอบรมออนไลน์ “ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาการเรียนการสอน โรงเรียนวิถีพุทธ” รุ่นที่ 2

คำชี้แจงการสมัคร

กรุณาอ่านคำชี้แจงการสมัคร

ประชุมชี้แจงรายละเอียดหลักสูตร “ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนวิถีพุทธ”
วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น.

Join Zoom Meeting  https://zoom.us/j/9923977755

สอบถามเพิ่มเติม
[email protected] (สพฐ.)

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: